OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo239
Predný ukazovateľ smeru
1. Otáčajte vekom proti smeruhodinových ručičiek a vytiahnite
ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte

Page 242 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 240Starostlivosť o vozidlo
2. Odpojte objímku žiarovky zkonektora stlačením príchytnej
západky.
3. Vyberte a vymeňte žiarovku v objímke žiarovky a nasaďte
konektor.
4. Vložte objímku so

Page 243 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo241
4. Otočte držiak žiarovky vprotismere chodu hodinových
ručičiek a vyberte ho. Žiarovku
vymeňte vytiahnutím alebo
otočením:
Svetlo ukazovateľa smeru 1
Zadné hm

Page 244 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 242Starostlivosť o vozidlo
4. Otočte držiak žiarovky vprotismere chodu hodinových
ručičiek a vyberte ho. Žiarovku
vymeňte jej vytiahnutím:
Svetlo spiatočky 1
Svetlo ukazovateľa smeru 2
K

Page 245 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo243
4. Otáčajte plastovou maticoudoľava a vyberte ju z objímky
žiarovky.
5. Zľahka zatlačte žiarovku do objímky, otočte ju proti smeru
hodinových ručičiek, vyberte

Page 246 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 244Starostlivosť o vozidlo
3. Vytiahnite žiarovku z držiakažiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak žiarovky a otočte ním v smere hodinových ručičiek.
5. Na ľavej strane: vložte predný

Page 247 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo245Osvetlenie interiéru
Stropné svetlo, lampičky na
čítanie
Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.
Osvetlenie nákladného priestoru
1. Skrutkovačom opatrne vyp

Page 248 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 246Starostlivosť o vozidlo
Vo vozidle sa nachádzajú rôzne
druhy poistiek.
V závislosti od typu poistky môžete
prepálenú poistku rozpoznať podľa
roztaveného vodiča. Poistku vymeňte len v

Page 249 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247Poistková skriňa v
motorovom priestore
Poistková skrinka je umiestnená v
ľavej prednej časti motorového
priestoru.
Odistite, zdvihnite a odstráňte kryt.
Č.Obvod1Ri

Page 250 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidlo
Č.Obvod15Stierač zadného okna16Podtlakové čerpadlo, merač
hmotnosti vzduchu, snímač vody
v palive, jednosmerný transfor‐
mátor17–18Adaptívne predné osvetlen