OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda219Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 228
alebo E DIN 51626-1 alebo
podobnej, môže viesť k tvoreniu
usadenín alebo poškodeniu
motora a môže ovplyvniť vašu
záruk

Page 222 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 220Jazda
Volič paliva
Stlačte LPG, aby ste prepli medzi
prevádzkou na benzín a skvapalnený
plyn hneď potom, ako sú dosiahnuté
požadované parametre (teplota
chladiacej kvapaliny, teplota plyn

Page 223 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda2219Varovanie
Ak vo vozidle alebo jeho
bezprostrednej blízkosti ucítite
zápach plynu, okamžite prepnite
na benzínový režim. Nefajčite.
Žiadny otvorený oheň, ani zdroje
vznietenia.
Ak z

Page 224 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 222Jazda9Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v se

Page 225 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda223
Zatvorte dvierka nádrže a nechajte
ich, aby sa zaistili.
Vozidlá s inhibítorom nesprávneho
dopĺňania paliva9 Varovanie
Vo vozidlách s inhibítorom
nesprávneho dopĺňania paliva sa
n

Page 226 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 224Jazda
Systém selektívnej katalytickej
redukcie 3 168.
Doplňovanie skvapalneného
plynu Pri doplňovaní paliva dodržujte
prevádzkové a bezpečnostné pokyny
čerpacej stanice.
Plniaci ventil

Page 227 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda225
Nasaďte ochranné viečko, aby sa
predišlo vniknutiu cudzích predmetov
do plniaceho otvoru a do systému.9 Varovanie
Z dôvodu návrhu systému je únik
skvapalneného plynu po uvoľnení

Page 228 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 226Jazda
DISH (Taliansko) adaptér: Bosnia -
Hercegovina, Bulharsko, Dánsko,
Estónsko, Francúzsko, Grécko,
Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko,
Litva, Macedónsko, Rakúsko, Poľsko,
Portugalsko, Ru

Page 229 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda227Ťažné zariadenie
Všeobecné informácie Ťažné zariadenie inštalované vo
výrobe je vyklopené pod zadným
nárazníkom.
Odporúčame Vám, aby ste zverili
dodatočnú montáž ťažn

Page 230 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 228Jazda
jazde po vozovkách s miernym
stúpaním/klesaním (menej než 8 %,
napr. na diaľnici).
Maximálna celková povolená
hmotnosť jazdnej súpravy nesmie byť prekročená. Táto hmotnosť je