OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Vypnutie
Systém stop-štart deaktivujete
manuálne stlačením tlačidla eco.
Deaktiváciu indikuje zhasnutie LED
diódy tlačidla.
Autostop
Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stoji,

Page 172 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 170Jazda● Brzdy majú dostatočný podtlak.
● Nie je aktívna funkcia samočistenia filtra pevných
častíc.
● Od poslednej aktivácie funkcie Autostop sa vozidlom jazdilo
minimálne rýchlosť

Page 173 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Ak je k výstupu napájania pripojený
dodatočný elektrický spotrebič,
napríklad prenosný CD prehrávač,
počas reštartovania môže nastať
krátkodobý pokles energie.
Parkovanie9 Va

Page 174 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaPoznámky
V prípade nehody spojenej s
nafúknutím airbagov sa motor
automaticky vypne, ak sa vozidlo
zastaví do určitého času.Výfuk motora9 Nebezpečenstvo
Výfukové plyny vznikajúce

Page 175 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Proces čisteniaPre aktiváciu procesu čistenia
pokračujte v jazde, udržujte otáčky
motora nad 2000 otáčkami za minútu. Zaraďte nižšiu rýchlosť, ak je to
potrebné. Začne sa čis

Page 176 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 174Jazda9Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte

Page 177 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Upozornenie na vysoké
množstvo emisií
Ak množstvo emisií stúpne nad určitú
hodnotu, v informačnom centre
vodiča sa zobrazia upozornenia
podobné upozorneniam opísaným
vyššie.
Zob

Page 178 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda1. Vyberte kľúč zo zámkuzapaľovania.
2. Zatvorte všetky dvere, aby ste zabránili vniknutiu výparov
amoniaku do interiéru vozidla.
3. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže zatlačením

Page 179 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Na displeji prevodovky vidíte práve
zaradený prevodový stupeň alebo práve zvolený režim.
V automatickom režime je jazdný
program indikovaný prostredníctvom
D v informačnom centre

Page 180 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaAkonáhle je zaradený prevodový
stupeň, po uvoľnení brzdového
pedála sa vozidlo začne pomaly
rozbiehať.
Brzdenie motorom
Aby ste využili brzdiaci účinok
motora, zvoľte pri jazde z