OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 251 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo249Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu
cez deň (2)
1. Otočte kryt v smere chodu hodinových ručičiek a vytiahnite ju
z reflektora.
2. Stlačte západkové jazýčky dokopy a

Page 252 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) 250Starostlivosť o vozidlo1. Otočte objímkou žiarovky protismeru hodinových ručičiek, aby
sa odpojila. Vytiahnite objímku
žiarovky z telesa.
2. Zľahka zatlačte žiarovku do objímky, otočt

Page 253 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2512. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek a
vyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Odpojte žiarovku z konektora tak,
že ju odist

Page 254 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) 252Starostlivosť o vozidloObrysové svetlo/svetlo pre jazdu
cez deň
Obrysové svetlo a svetlo pre jazdu
cez deň je vytvorené z LED. V
prípade poruchy nechajte LED
vymeniť v servise.
Hmlové svet

Page 255 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo253
2. Zvnútra rukou odskrutkujte triplastové zaisťovacie matice.
3. Opatrne vytiahnite zostavu svetlaz výklenku a vyberte ju.
4. Otočte držiak žiarovky vprotismere chod

Page 256 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) 254Starostlivosť o vozidlo
2. Rukou odskrutkujte tri plastovézaisťovacie matice.
3. Opatrne vytiahnite zostavu svetla z výklenku a vyberte ju.
4. Otočte držiak žiarovky vprotismere chodu hodino

Page 257 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo255
3. Vytlačte teleso lampy znútrabočného panelu.
4. Otáčajte plastovou maticoudoľava a vyberte ju z objímky
žiarovky.
5. Ľahko zatlačte žiarovku do objímky, oto

Page 258 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) 256Starostlivosť o vozidlo3. Vytiahnite žiarovku z držiakažiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak žiarovky a otočte ním v smere hodinových ručičiek.
5. Vložte ľavý koniec svetla, posu

Page 259 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2571. Skrutkovačom opatrne vypáčteplastový kryt osvetlenia.
2.Zatlačte ľahko žiarovku smerom k
pružine a vyberte ju.
3. Zasuňte novou žiarovku.
4. Zapojte lampičku.

Page 260 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5  Používateľská príručka (in Slovak) 258Starostlivosť o vozidlo
V závislosti od typu poistky môžete
prepálenú poistku rozpoznať podľa
roztaveného vodiča. Poistku vymeňte len v prípade, že bola odstránená
príčina poruchy.