OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26251/w960_26251-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 251 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda249VypnutieKamera sa vypne pri prekročení
určitej rýchlosti jazdy vpred alebo ak
nezaradíte spiatočku po dobu
približne 10 sekúnd.
Deaktivácia vodiacich čiar a
výstražných symbolov
8

Page 252 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 250JazdaRadarové snímače vzdialenosti sa
nachádzajú v zadnom nárazníku.9 Varovanie
Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce za vozidlom
nenahrádza oči vodiča.
Upozorňujeme, že objekty, ktor

Page 253 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda251● Dochádza k extrémnymteplotným zmenám.
● Vozidlo ťahá príves.
V prípade poruchy systému alebo ak
systém z dôvodu prechodných
podmienok nepracuje, na
Informačnom centre vodič

Page 254 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 252Jazda
Výkričník v rámčeku indikuje, že sa
zistila ďalšia značka, ktorú systém
nedokáže zreteľne identifikovať.
Systém funguje bez straty výkonu do
rýchlosti maximálne 200 km/h v

Page 255 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda253
Keď sa nezobrazuje stránka
asistenta dopravných značiek, na
displeji základnej úrovne stlačte
SET/CLR na páčke smeroviek.
Otočením nastavovacieho kolieska
vyberte Upozornenia ZAP

Page 256 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 254Jazdavodiča zobrazí predvolená značka
alebo značka z navigačných
mapových údajov.
Dôvody vymazania značiek: ● Bola prejdená preddefinovaná vzdialenosť alebo uplynul čas
(mení sa p

Page 257 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda255Prispôsobte rýchlosť podmienkamvozovky.
Asistenčné systémy nezbavujú
vodiča plnej zodpovednosti za
riadenie vozidla.
Asistent riadenia vozidla v
jazdnom pruhu
Asistent riadenia vozidla

Page 258 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 256JazdaSystém funguje pri rýchlostiach od
60 km/h do 180 km/h a keď sú pruhy
vyznačené.
Systém mierne pootočí volantom a
farba indikátora a sa zmení na žltú,
keď sa vozidlo priblíži

Page 259 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda257● Keď snímač na čelnom skleblokuje sneh, ľad, kašovitý sneh,
blato, nečistoty, poškodenie
čelného skla alebo cudzie
predmety, napríklad nálepky.
● Slnko svieti priamo do objek

Page 260 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 258JazdaPalivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európsku normu EN 228
alebo ekvivalent.
Motor dokáže spaľovať palivo s
obsahom až 10 % etanolu