OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 81 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon81TelefonInformacje ogólne........................81
Podłączanie ................................. 83
Podłączanie urządzeń przez Bluetooth ...................................... 86
Poł

Page 82 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 82Telefon9Ostrzeżenie
Telefony komórkowe wykazują
oddziaływanie na otoczenie. Z
tego względu wprowadzono w
życie określone regulacje prawne
dotyczące bezpiecznego
użytkowania telefonów – p

Page 83 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon83
CD35 BT – Obsługa wyświetlacza■ W celu poruszania się po wyświetlaczu w górę/w dół: Obrócić
środkowe pokrętło.
■ W celu potwierdzenia czynności/ poleceń: Nacisnąć śro

Page 84 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 84Telefon
Po włączeniu zapłonu system
głośnomówiący wyszukuje
znajdujące się w jego zasięgu
skojarzone telefony. Aby telefon
komórkowy mógł zostać rozpoznany przez system głośnomówią

Page 85 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon85
Bluetooth. Lista urządzeń
przedstawia telefony, które są już
skojarzone.
Wybrać żądany telefon z listy
urządzeń, a następnie wybrać opcję
Połącz z urządzeniem i potwierdzić

Page 86 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 86Telefon
telefonu priorytetowego.
Wyszukiwanie trwa do momentu znalezienia skojarzonego telefonu.
CD30 BT – Określanie telefonu
priorytetowego
Jeśli został określony telefon
priorytetowy, po w

Page 87 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon87
R15 BT / CD15 BT, R16 BT /
CD16 BT, CD18 BT – Włączanie
funkcji Bluetooth
Nacisnąć przycisk TEL i wybrać opcję
Bluetooth , obracając i naciskając
pokrętło OK.
Wybrać opcję W

Page 88 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 88Telefon
Wybrać pozycję My Radio (tj. nazwę
systemu głośnomówiącego) z listy wyświetlonej w telefonie, a następnie
za pomocą klawiatury telefonu
wprowadzić kod kojarzący
wyświetlony na e

Page 89 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon89
głośnomówiącym wszystkich
pobranych z telefonu kontaktów
oraz jego historii połączeń.
R15 BT / CD15 BT, R16 BT /
CD16 BT, CD18 BT – Usuwanie
skojarzenia telefonu
W celu usunięcia

Page 90 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 90TelefonNumery alarmowe różnią się w
zależności od kraju lub regionu.
Należy zawczasu uzyskać
informacje na temat prawidłowych numerów alarmowych
obowiązujących w danym kraju
lub regionie