OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 71 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja71
Pokaż mniej opcji
Umożliwia uproszczenie struktury
menu w celu ułatwienia obsługi. W
celu uaktywnienia wszystkich opcji,
ponownie wybrać tę ikonę.Zmień język
Aby zmienić język,

Page 72 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 72Nawigacja
Jeśli żądana miejscowość nie jest
widoczna na skróconej liście wyboru, można wyświetlić pełną listę pozycji
zgodnych z kryteriami wyszukiwania,
używając strzałki rozwijania

Page 73 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja73
Jeśli nie zostanie potwierdzona, ta
strona zostaje zamknięta po kilku
sekundach, a prowadzenie do celu
rozpoczyna się automatycznie.
Funkcja IQ routes™ może
zoptymalizować czas jazd

Page 74 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 74Nawigacja
Przygotowywanie trasy zwyprzedzeniem Podróże można planować z
wyprzedzeniem, np. w celu
określenia przewidywanego czasu
jazdy lub sprawdzenia przebiegu
trasy.
Wybrać pozycję Zaplan

Page 75 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja75
Oblicz trasę oryg.
Powraca do pierwotnej trasy.Omiń część trasy
Umożliwia ominięcie określonej
części trasy, jak np. określonej drogi/
ulicy lub skrzyżowania. Drogę/ulicę,
kt

Page 76 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 76Nawigacja
■ dodawanie punktu na mapie doulubionych,
■ dodawanie punktu na mapie do zbioru użytecznych miejsc
(UM/POI),
■ korygowanie bieżącej lokalizacji pojazdu.
Pomocy! Z opcji Pomocy!

Page 77 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja77
Do rejestracji fotoradaru można
używać także menu podręcznego.
Wybrać pozycję Zgłoś fotoradar.
System wymaga podania informacji o
typie fotoradaru oraz stronie drogi, po której

Page 78 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 78Nawigacja
^=Informacje nie były
aktualizowane od 14 minut.&=Informacje nie były
aktualizowane od 19 minut.*=Informacje nie były
aktualizowane od 24 minut.
W celu zarządzania usługą
Informacje

Page 79 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Rozpoznawanie mowy79Rozpoznawanie
mowyInformacje ogólne ........................79
Elementy sterujące telefonu ........79Informacje ogólne
Funkcja rozpoznawania poleceń
głosowych systemu
głośno

Page 80 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 80Rozpoznawanie mowy
Z listy kontaktów wybrać wpis, który
ma zostać zmodyfikowany, a
następnie wybrać poniższe opcje,
obracając i naciskając pokrętło:
■ (nagraj) ,
■ Rozpocznij nagrani