Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) iOn 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27293/w960_27293-0.png Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 11 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 9
KontrolkaStavPríčina Činnosti/pozorovania
Nabíjanie hlavnej 
batérie (bežné 
alebo r ýchle) Tr valo
  rozsvietená. Hlavná   batéria   sa   nabíja. Po   dokončení   nabíjan

Page 12 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 10
KontrolkaStavPríčina Činnosti/pozorovania
Otvorené dvere/
otvorený kufor Tr valo
  rozsvietená  
s

polu   so   zvukovým  
s

ignálom.Dvere
  alebo   kufor   zostali  
o

Page 13 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 11
KontrolkaStavPríčina Činnosti/pozorovania
+ Tr valo
  rozsvietená. Porucha   systému   DSC/ASR. Nechajte   si   systém   skontrolovať   v sieti   PEUGEOT  
a

lebo   v

Page 14 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 12
Podhustená 
pneumatikaTr valo
  rozsvietená. Nedostatočný   tlak   v   jednom  z
  kolies   alebo   vo   viacerých  
k

olesách.Čo
  možno   najrýchlejšie   skon

Page 15 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 13
KontrolkaStavPríčina Činnosti/pozorovania
Ľavý ukazovateľ 
smeru Bliká, spolu so 
zvukovým
  signálom.Ovládač
  osvetlenia   bol   zatlačený   smerom  
d

ole.
Pravý ukazo

Page 16 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 14
Ukazovateľ stavu nabitia 
hla
vnej
 b
 atérie
Zobrazenie
Stav nabitia hlavnej batérie sa neustále z
obrazuje   na   združenom   prístroji.
Výstrahy upozorňujúce n

Page 17 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 15
V chladnom počasí je schopnosť rekuperácie   energie   pri   brzdení   nižšia.
Celkové počítadlo 
kilometrov Zóna „nabíjania“
Pri spomaľovaní a brzdení 

Page 18 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 16
Regulátor osvetlenia
Systém, ktorý umožňuje manuálne nastavenie intenzity   osvetlenia   miesta   vodiča   v   závislosti  
o

d   vonkajšieho   svetla.
So
  za

Page 19 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 17
Vynulovanie ukazovateľa údržby
Po každej prehliadke vozidla musí byť ukazovateľ   údržby   vynulovaný.
Postup
  vynulovania:
F
 
V
 ypnite   zapaľovanie   (spína

Page 20 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 18
Výber súpravy namontovaných 
pneumatík
Ak máte zaregistrovanú druhú súpravu pneumatík   so   snímačom,   pri   každej   výmene  
v

yberte   príslušnú   s
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 140 next >