YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch)

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) TRACER 900 GT 2021 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51859/w960_51859-0.png YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch)
Trending: ABS, fuel

Page 1 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) DIC183
MTT890D (Tracer 9 GT)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HANDLEIDING
MOTORFIETS
 Lees deze handleiding 
aandachtig door voordat u deze 
machine gaat gebruiken.
GebruikersinformatieIndex
Specificaties
Ver

Page 2 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) DAU81560
Lees deze han dlei din g aan dachti g d oor voor dat u d eze machine g aat geb ruiken. Deze han dlei din g d ient bij de
machine te b lijven als deze wor dt verkocht.
DAU81571
Conformiteits

Page 3 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Inleidin g
DAU10103
Welkom in de wereld van Yamaha!
Als eigenaar van de MTT890D profiteert u van de enorme ervaring en technische kennis van Yamaha op het gebied van het ontwerpen
en fabriceren van ho

Page 4 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Belangrijke informatie in de han dleid ing
DAU10134
Bijzonder belangrijke informatie is in deze handleiding gemarkeerd met de volgende aanduidingen:
*Product en specificaties kunnen zonder voorafgaan

Page 5 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Belangrijke informatie in de han dleid ing
DAU36391
MTT890D
HANDLEIDING
©2021 d oor Yamaha Motor Co., Lt d.
1e uit gave, novem ber 2020
Alle rechten voor behou den.
Elke vorm van her druk 
of on bev

Page 6 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Inhoudsopg aveVeilighei dsinformatie ....................... 1-1
Beschrijvin g...................................... 2-1
Aanzicht linkerzijde ......................... 2-1
Aanzicht rechterzijde ......

Page 7 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Inhoudsopg ave
De aandrijfketting reinigen en 
smeren .......................................7-24
Kabels controleren en smeren ......7-24
Gasgreep controleren en smeren ..............................

Page 8 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) 1-1
1
Veiligheidsinformatie
DAU1028C
Wees een verantwoor delijke ei genaar
Als eigenaar van de machine bent u verant-
woordelijk voor de veilige en juiste bedie-
ning ervan.
Motorfietsen zijn tweewiel

Page 9 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Veilighei dsinformatie
1-2
1
• We raden aan om het motorrijden te
oefenen op plekken waar geen ver-
keer is, totdat u grondig bekend
bent met de motor en zijn bedie-
ning.
 Ongelukken worden vaak

Page 10 of 116

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instructieboekje (in Dutch) Veiligheidsinformatie
1-3
1
symptomen van koolmonoxidevergiftiging
ervaart, verlaat de ruimte dan onmiddellijk,
ga naar de open lucht en ROEP MEDISCHE
HULP IN.
 Laat de motor niet binnen draaien.
Z
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 120 next >
Trending: fuel, ABS