Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31876/w960_31876-0.png Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 31 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) KOMUNIKATY PRZY
URUCHAMIANIU
SAMOCHODU
Po wskazaniu poziomu oleju silnikowe-
go na wyświetlaczu ukaże się, przez kil-
ka sekund, komunikat awizujący kie-
rowcy procedurę, którą należy wykonać

Page 32 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 30
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDAStrefa środko

Page 33 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 31
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
A0E0074mrys.

Page 34 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 32
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Wybór “Dat

Page 35 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 33
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Na ekranie s

Page 36 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 34
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Regulacja czu

Page 37 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 35
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
OSTRZEŻENIE

Page 38 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 36
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Regulacja dat

Page 39 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 37
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Odblokowanie

Page 40 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) Zużycie paliwa
Jeżeli jednostka miary odległości usta-
wiona jest w km (patrz rozdział po-
przedni) wyświetlacz umożliwia usta-
wienie jednostki miary w (km/l lub
l/100km) odnoszącej się do i