Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31876/w960_31876-0.png Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 51 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 296
AUTORADIO
❒czyścić dokładnie każdą płytę CD z ewen-
tualnych śladów odcisków palców i z ku-
rzu miękką szmatką. Trzymać CD za kra-
wędź zewnętrzną i czyścić od środka na
ze

Page 52 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 297
AUTORADIO
OSTRZEŻENIE Odtwarzacz CD jest w stanie
odczytać większą cześć systemów skom-
presowanych aktualnie dostępnych (np.: LA-
ME, BLADE, XING, FRAUNHOFER) ale prze-
widując ewolucję

Page 53 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 298
AUTORADIO
SYSTEM AUDIO 
HI-FI BOSE
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
System audio HI-FI BOSE zaprojektowany
jest w taki sposób, aby uzyskać jak najlep-
sze osiągi akustyczne i wiernie od

Page 54 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 299
AUTORADIO
S S
Z Z
Y Y
B B
K K
I I
  
P P
R R
Z Z
E E
W W
O O
D D
N N
I I
K KAUDIO
❒Funkcja Loudness (z wyjątkiem wersji z
systemem HI-FI Bose)
❒Equalizacja kalibrowana (z wyjątkiem
wersji z

Page 55 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 300
AUTORADIO
Tasto
FM AS
AM
CD
MUTE
AUDIO
MENU
Tasto
÷N
˜
O
1 2 3 4 5 6
Tasto
ı
÷˜
N
O
FUNKCJE OGÓLNE
Wybór źródła radia FM1, FM2, FM Autostore
Wybór źródła radia MW, LW
Wybór źródł

Page 56 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 301
AUTORADIO
STEROWANIE W KIEROWNICY 
(gdzie przewidziano)
Przycisk
^
+
–
SRC
N
O
÷
˜
FUNKCJA
Włączenie/wyłączenie AudioMute 
(przy radiu włączonym)
Zwiększenie głośności
Zmniejszenie g

Page 57 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 302
AUTORADIO
Na płytach CD multime-
dialnych oprócz ścieżek au-
dio zarejestrowane są tak-
że ścieżki z danymi. Odtwarzanie
tych CD może spowodować szumy
o głośności, która może zagroz

Page 58 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 303
AUTORADIO
WYBÓR FUNKCJI CD/
CD CHANGER
Naciskając krótko i kilkakrotnie przycisk CD
można wybrać cyklicznie następujące źró-
dła audio:
❒CD (tylko jeżeli jest włożone CD);
❒CHANGE

Page 59 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 304
AUTORADIO
REGULACJE AUDIO
Funkcje proponowane w menu audio są róż-
ne zgodne z aktywnym kontekstem: AM/
FM/CD/CDC.
Aby zmodyfikować funkcje Audio nacisnąć
krótko przycisk AUDIO. Na wyświet

Page 60 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 305
AUTORADIO
Funkcje PRESET/USER*/
CLASSIC/ ROCK/JAZZ
(aktywacja/dezaktywacja
equalizera) (z wyjątkiem wersji 
z systemem HI-FI Bose)
Zintegrowany equalizer można uaktyw-
nić/dezaktywować. Gdy fu