Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31876/w960_31876-0.png Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 21 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 19
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
WY¸ÑCZNIK

Page 22 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) OSTRZEŻENIE Jeżeli, po włożeniu
kluczyka elektronicznego do wyłączni-
ka zapłonu, w zestawie wskaźników za-
świeci się lampka sygnalizacyjna 
Y(w
niektórych wersjach razem z wyświe-
tleni

Page 23 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) Bezwzględnie zabrania
się wykonywania jakich-
kolwiek przeróbek po nabyciu sa-
mochodu obejmujących kierowni-
cę lub kolumnę kierownicy (np.
montaż urządzeń zapobiegają-
cych przed kradzież

Page 24 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 22
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDAOSTRZEŻENIEW

Page 25 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 23
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Zaświecenie

Page 26 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 24
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
REGULACJA
AUT

Page 27 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) 25
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Podczas wyś

Page 28 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) Dopuszczalna prędkość
(SPEED BEEP)
Ta funkcja umożliwia ustawienie do-
puszczalnej prędkości samochodu
(km/h lub mph), po przekroczeniu któ-
rej kierowca zostanie ostrzeżony sy-
gnałem akusty

Page 29 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) Aby ustawić dopuszczalną prędkość, wy-
konać to następująco:
❒naciskać przycisk MENUdo wy-
brania pozycji SPEED BEEP: na
wyświetlaczu ukaże się napis SPE-
ED BEEPi stan ustawienia (ON=
p

Page 30 of 331

Alfa Romeo 159 2010  Instrukcja obsługi (in Polish) WYÂWIETLENIE POZIOMU
OLEJU SILNIKOWEGO
Po włożeniu kluczyka elektronicznego do
wyłącznika zapłonu na wyświetlaczu uka-
że się na kilka sekund poziom oleju sil-
nikowego. Podczas tej fazy, aby