Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31876/w960_31876-0.png Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 41 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 39
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Wybór języ

Page 42 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) zbliża się do przewidzianego po wło-
żeniu kluczyka elektronicznego do wy-
łącznika zapłonu, na wyświetlaczu po-
jawi się komunikat następnie ilości ki-
lometrów/mil jakie pozostały do wy

Page 43 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 41
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Reset TRIP B

Page 44 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 42
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDA
Wskazywane wi

Page 45 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 43
BEZPIECZEŃSTWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBSŁUGA 
SAMOCHODU
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA 
ROZDZIELCZA
I STEROWANIE
URUCHOMIENIE
SILNIKA I JAZDAPrzycisk TRIP

Page 46 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) Reset Trip B
Dla wielkości odpowiadających Trip B
można wybrać, za pomocą „Menu Se-
tup” tryb który musi być wykonany
(Manualny lub Automatyczny) (patrz
rozdział „Menu Setup” na stron

Page 47 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) W wersjach wyposażonych w system
T.P.M.S. (system kontroli ciśnienia w
oponach) (patrz rozdział “System
T.P.M.S”), po wskazaniu informacji 
Trip A i Trip B, ukazuje się ekran wska-
zujący sta

Page 48 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 293
AUTORADIO
Regulacja balansu ..................................................... 304
Regulacja FADER....................................................... 305
Funkcja LOUDNESS...................

Page 49 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 294
AUTORADIO
ODTWARZACZ CD ...................................................... 312
Wprowadzenie ......................................................... 312
Wybór odtwarzacza CD ................

Page 50 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 295
AUTORADIO
ZALECENIA
Bezpieczeństwo na drodze
Przed rozpoczęciem jazdy zapoznać się do-
kładnie z używaniem różnych funkcji radia
(na przykład zapamiętywanie stacji).
Warunki odbioru
Podc