CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) DS3 CABRIO 2018 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45001/w960_45001-0.png CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 31 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 29
Več podatkov o tekočini AdBlue® (motorji 
BlueHDi) , zlasti o 
dolivanju, najdete 
v
 

ustreznem razdelku.
Okvara zaradi pomanjkanja tekočine 
AdBlue
®
Rezer voar z AdBlue® je prazen: naprav

Page 32 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 30
Onemogočen zagon vozilaPresegli ste omejitev dovoljenega števila 
kilometrov vožnje: naprava za preprečitev 
zagona onemogoča zagon motorja.
Da bi lahko ponovno zagnali motor, mora 
delovanje

Page 33 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 31
Aktivacija
Ko je osvetlitev vključena:
F V t em primeru se zmanjša upor pedala ter 
poveča učinkovitost zaviranja,
F
 
k
 o je želena raven dosežena, spustite 
gumb.
Deaktivacija
Ko je osvetl

Page 34 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 32
Glavni meni
F Pritisnite gumb »MENU« (MENI) , da 
odprete glavni meni . Nato pritisnite gumba 
» 5 « ali » 6«, da se pomaknete po različnih 
menijih:
-
 
R
 adio- CD
-
 K

onfiguracija vozil

Page 35 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 33
Iz varnostnih razlogov mora voznik 
opraviti nastavitve večfunkcijskih zaslonov 
pri zaustavljenem vozilu.
Enobarvni zaslon C
Prikazi na zaslonu
Prikazuje naslednje podatke:
- č as,
-
 datum,
-

Page 36 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 34
Dnevnik opozoril
Vsebuje seznam trenutnih opozorilnih sporočil 
funkcij, ki se zaporedoma prikazujejo na 
večfunkcijskem zaslonu.
Stanje funkcij
Vsebuje seznam stanj vklopljenosti ali 
izklopljen

Page 37 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 35
Iz varnostnih razlogov mora biti vozilo 
zaustavljeno, preden voznik izvaja 
postopke, ki zahtevajo njegovo pozornost.
Nekatere funkcije lahko vidite le pri 
zaustavljenem vozilu. Ko speljete, se

Page 38 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 36
GumbUstrezna funkcija Opombe
Diagnostic (Diagnostika) Povzetek trenutnih opozoril.
Under-inflation initialisation 
(Inicializacija zaznavanja 
prenizkega tlaka v
 

pnevmatikah)Ponastavitev tlaka v

Page 39 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 37
Meni »Settings« (Nastavitve)
Funkcije, do katerih imate dostop prek tega menija, 
so podrobno opisane v spodnji preglednici.
Gumb Ustrezna funkcija Opombe
Audio settings (Avdio 
nastavit ve) Pril

Page 40 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 38
Potovalni računalnik
Sistem posreduje podatke o trenutni poti (število kilometrov, ki 
j ih lahko prevozite s  količino goriva v  posodi, poraba goriva itd.).
Enobarvni zaslon A
Prikaz podatko