OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199
Funkcia
Ak vozidlo prechádza vedľa radu áut
a systém je aktivovaný, systém
pokročilého parkovacieho asistenta
začne hľadať vhodné parkovacie
miesto. Keď nájde vhodné miesto, v

Page 202 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 200Jazda
Úspešný parkovací manéver je
znázornený symbolom potvrdenia.
Vždy dávajte pozor na zvuk predného a zadného parkovacieho asistenta.
Nepretržitý zvuk znamená, že
vzdialenosť k p

Page 203 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201
Stlačením tlačidla ( sa aktivuje
systém a bude hľadať nové
parkovacie miesto.
Dôležité rady pre používanie
asistenčných systémov
parkovania9 Varovanie
Za určitých podmienok m

Page 204 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda
Poznámky
Po použití si pokročilý parkovací
asistent vyžaduje kalibráciu. Pre
optimálne navádzanie pri parkovaní
je potrebné prejsť minimálne 10 km,
vrátane niekoľkých zákru

Page 205 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203
Systém môžete aktivovať alebo
deaktivovať v prispôsobení vozidla.
Zvoľte príslušné nastavenie v
Nastavenia , I Vozidlo na farebnom
informačnom displeji.
Farebný informačný dis

Page 206 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazda9Varovanie
Upozornenie na vybočenie z
jazdného pruhu nenahrádza oči
vodiča.
Pred zmenou jazdného pruhu
vždy skontrolujte všetky spätné
zrkadlá, pozrite sa cez rameno a
použite smer

Page 207 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205
VypnutieAktiváciu alebo deaktiváciu
upozornenia na vybočenie z
jazdného pruhu môžete nastaviť v
menu prispôsobenia vozidla na
farebnom informačnom displeji.
Zvoľte príslušné nast

Page 208 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 206Jazda
Funkcia
Kamera je namontovaná medzi
osvetlením evidenčného čísla a má
zobrazovací uhol 130°.
Z dôvodu vysokej polohy kamery
môžete zadný nárazník vidieť na
displeji ako vodiac

Page 209 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207
Výstražné symboly
Výstražné symboly sú označené ako trojuholníky 9 na obrázku, ktorý
zobrazuje prekážky detekované zadnými snímačmi pokročilého
parkovacieho asistenta.
Ok

Page 210 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 208Jazda
Radarové snímače vzdialenosti sa
nachádzajú na bočných stranách
zadného nárazníka.
9 Varovanie
Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce za vozidlom
nenahrádza oči vodiča.
Upozor