OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Zákruty
Adaptívny tempomat počíta
predpokladanú dráhu na základe
odstredivej sily. Táto predpokladaná dráha berie do úvahy charakteristiku
aktuálnej zákruty, avšak nedokáže
pre

Page 202 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaZohľadnenie kopcov a prívesu
Výkon systému na kopcoch závisí od
rýchlosti vozidla, zaťaženia vozidla,
dopravných podmienok a od sklonu cesty. Pri jazde do kopcov nemusí
detekovať v

Page 203 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201
Správy vozidla 3 125.
Varovanie pred čelnou
zrážkou
Varovanie pred čelnou zrážkou môže
pomôcť pri predchádzaní vzniku škôd spôsobených pri čelných zrážkach
alebo pri ich

Page 204 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda
Stlačte E. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča. Opätovne stlačte E, aby ste zmenili
citlivosť upozornenia. Nastavenie je
zobrazené aj v informačnom centre
vo

Page 205 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203kolíziu a budú znieť výstražné
zvukové znamenia. Ak si to situácia
vyžaduje, stlačte brzdový pedál.
Nastavenia
Nastavenia sa dajú zmeniť v menu
prispôsobenia vozidla na farebnom

Page 206 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazdakolízie, symbol výstrahy pred kolíziousa objaví v informačnom centre
vodiča.
Súčasne začne znieť výstražná
zvuková signalizácia. Ak si to situácia
vyžaduje, stlačte brzdový

Page 207 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205
Na displeji strednej (Midlevel) alebo
vyššej (Uplevel) úrovne zvoľte menu
Info a stlačte o, aby ste zvolili
Indikátor vzdialenosti od vozidla
vpredu 3 116.
Minimálna indikovaná vz

Page 208 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 206JazdaNúdzové automatické brzdeniePo príprave bŕzd a tesne pred
hroziacou kolíziou táto funkcia
automaticky aplikuje obmedzené
brzdenie, aby sa znížila nárazová
rýchlosť pri kolízii.

Page 209 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207
Ak systém nepracuje tak, ako by mal,na informačnom centre vodiča sa
zobrazia správy vozidla.
Správy vozidla 3 125.
Parkovací asistent
9 Varovanie
Vodič nesie plnú zodpovednosť za
pa

Page 210 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 208JazdaAk vozidlo prekročí rýchlosť 11 km/h,
predný parkovací asistent je
deaktivovaný. Predný parkovací
asistent sa vždy znova aktivuje, keď
sa rýchlosť vozidla zníži pod
11 km/h.
Ind