OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda219Necúvajte s vozidlom tak, že sa
budete len na informačný displej a
pred cúvaním si skontrolujte
priestor za vozidlom a okolo
vozidla.
Aktivácia
Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce z

Page 222 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 220Jazda● koniec obmedzenia rýchlosti● koniec zákazu predbiehaniaDopravné značky
Začiatok a koniec:
● diaľnice
● cesty kategórie A
● obytné zónyDodatkové značky ● ďalšie pokyn

Page 223 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda221
Na displeji strednej (Midlevel) a
vyššej (Uplevel) úrovne zvoľte
pomocou tlačidiel na pravej strane
volantu ponuku Info a stlačte P pre
výber Detekcie dopravných značiek
3 116.
A

Page 224 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 222Jazda
Na nasledujúcom obrázku je
znázornený displej základnej úrovne
informačného centra vodiča.
Na nasledujúcom obrázku je
znázornený displej strednej alebo
vyššej úrovne informač

Page 225 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda223● Dopravné značky sú nesprávnenamontované alebo poškodené.
● Dopravné značky, ktoré nie sú v súlade s Viedenským dohovoromo dopravných značkách (Wiener
Übereinkommen über

Page 226 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 224Jazda
VypnutieSystém je deaktivovaný stlačením );
kontrolka LED v tlačidle zhasne.
Pri rýchlostiach pod 56 km/h je
systém nefunkčný.
Porucha
Systém upozornenia na opustenie
jazdného pru

Page 227 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda225Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 590
alebo podobnej norme, môže
viesť k strate výkonu, zvýšenému
opotrebovaniu alebo poškodeniu
motora.
Nepoužívajte lodné

Page 228 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 226Jazda1 vypnutý:prevádzka na
benzínBliká 1:kontrola
podmienok na
zmenu palivovej
prevádzky na
prevádzku na plyn.
Rozsvieti sa, keď
sú splnené
podmienky.1 sa rozsvieti:prevádzka na
skvapa

Page 229 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda227na benzínový režim. Nefajčite.
Žiadny otvorený oheň, ani zdroje
vznietenia.
Ak plynový zápach pretrváva, motor
neštartujte. Ak je to možné, zatvorte
manuálny uzatvárací ventil

Page 230 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 228Jazda
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže
zatlačením na dvierka.
Tankovanie benzínu a nafty
Uzáver otvoríte tak,