OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda229
Inhibítor nesprávneho dopĺňania
paliva zaisťuje, že klapku plniaceho hrdla paliva možno otvoriť len
pomocou dýzy pre naftu alebo
lievikom na núdzové plnenie.
Pomaly otáčajte uzá

Page 232 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 230Jazda
Naskrutkujte požadovaný adaptér
rukou pevne na plniace hrdlo.
ACME adaptér: Naskrutkujte maticu
plniacej dýzy na adaptér. Stlačte
poistnú páčku na plniacej dýze
smerom dolu.
Plnia

Page 233 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda231Plniaci adaptér
Keďže plniace systémy nie sú
štandardizované, vyžadujú sa
rozličné, ktoré sú dostupné u
predajcov Opel a v autorizovaných
servisoch Opel.
ACME adaptér: Belgick

Page 234 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 232JazdaSpotreba paliva - emisieCO 2 
Spotreba paliva (kombinovaná)
modelu Opel Insignia je v rozsahu
10,9 až 3,8 l/100 km.
V závislosti od krajiny je spotreba
paliva zobrazená v km/l. V takom
pr

Page 235 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda233Montážou ťažného zariadenia sa
môže zakryť otvor ťažného oka. V
takomto prípade použite na vlečenie
tyč s guľovou hlavou.
Chovanie sa vozidla za jazdy, rady pre jazdu spríveso

Page 236 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 234Jazdaprípade ťažkého prívesu. V žiadnom
prípade nesmie byť vertikálne
zaťaženie na guli nižšie než 25 kg.
Zaťaženie zadnej nápravy Pri pripojení prívesu a plnom
zaťažení ťaha

Page 237 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda235Uloženie/schovanie tyče s
guľovou hlavou
Potiahnite rukoväť umiestnenú
naľavo od evidenčného čísla vozidla
pod čelnou plochou zadného
nárazníka pod uhlom približne 45° k
zemi.

Page 238 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 236Jazdapokiaľ kolísanie neprestane. Počas
práce systému držte volant čo
najpokojnejšie.
Asistent stability prívesu je funkciou
systému elektronického riadenia
stability 3 186.

Page 239 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo237Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............238
Úpravy príslušenstva a vozidla 238
Skladovanie vozidla .................238
Recyklácia vozidla po uply

Page 240 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 238Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Úpravy príslušenstva a vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závodom
p