OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26256/w960_26256-0.png OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
90 Osvetlenie
Osvetlenie interiéru
Osvetlenie panelu
prístrojov
Keďje rozsvietené vonkajšie
osvetlenie vozidla, môže

Page 92 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Osvetlenie 91
Prevádzkované pomocou tlačidiel
predné osvetlenia interiéru.
Funkcie osvetlenia
Osvetlenie stredovej
kon

Page 93 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
92 Osvetlenie
Zapnutie
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Vyberte kľúčzapaľovania.
3. Otvorte dvere vodiča.
4. Zatiahnite za

Page 94 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 93
Informačný systém
Úvod
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Funkcia p

Page 95 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
94 Informačný systém
Prehľad
Ovládací panel R300 BT

Page 96 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 95
1.Ptlačidlo (napájanie) s
voličom VOLUME
(HLASITOSŤ )
. Keď je napájanie vypnuté,
stlačení

Page 97 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
96 Informačný systém
9. - (predvoľba) tlačidlá.V režime Radio (Rádio):
Pri krátkom stlačení sa
vyvolá uložená

Page 98 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 97
Ovládací panel R300

Page 99 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
98 Informačný systém
1.Ptlačidlo (napájanie) s
voličom VOLUME
(HLASITOSŤ )
. Keď je napájanie vypnuté,
stlačení

Page 100 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 99
Stlačte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre výber funkcie
spojenej s daným tlačidlom.
11. FA