Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 206 CC 2001.5 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/9683/w960_9683-0.png Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish)

Page 1 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 2DIN I …VERBLICK

Page 2 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 1Spak fšr upplŒsning av motorhuv
2 SŠkringslŒda
3 Fšrvaringsfack
4 HšjdinstŠllning av ratten
5 Reglage fšr strŒlkastrinstŠll-ning i hšjdled
6 Reglage fšr belysning ochdimljus
7 InstŠllbar

Page 3 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 4
ELMAN…VRERAT 
NEDF€LLBART TAK …ppnas sŒ hŠr FšrsŠkra dig om att soljalusin 1Šr
hakad pŒ (inget fšremŒl fŒr lŠg- gas pŒ soljalusin; se till att even-tuellt bagage i bagageutrymmeti

Page 4 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 5DIN I …VERBLICK
ELEKTRISKA F…NSTERHISSAR 
1- Styrning av elektrisk fšnste-
rhiss pŒ fšrarens sida
2- Styrning av elektrisk fšnste- rhiss pŒ passagerarens sida
Vardera kontakten styr frŠmre

Page 5 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) ELEKTRONISK 
STARTSP€RR SpŠrren lŒser motorns styrbox under nŒgra šgonblick efter frŒns-lagning av tŠndningen och hindrarstart av bilen vid inbrott. Funktion 
Varje nyckel innehŒller en elek-

Page 6 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 7DIN I …VERBLICK
START AV MOTORN TŠndningslŒsets fyra lŠgen:
STOP-lŠge:
TŠndningen Šr frŒnslagen.
InstŠllningslŠge 1,
Elkomponenter: TŠndningen Šr frŒnslagen, menelkomponenterna kan anv

Page 7 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 8DIN I …VERBLICK
REGLAGE VID RATTEN Belysning Belysning fram(ring A)
Alla ljus slŠckta Parkeringsljus
Halv- / helljus Automatisk tŠndning av belysningen*
DimstrŒlkastare fram /Dimbakljus (ringB)

Page 8 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 9DIN I …VERBLICK
RATTINST€LLNING I H…JDLED 
Tryck pŒ spaken fšr att lossa rattspŠrren. StŠll in ratten i šnskat lŠge och dra tillbaka spaken fšr attspŠrra ratten. …PPNA MOTORHUVEN SH

Page 9 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 10DIN I …VERBLICK
FRAMSTOLAR1 - LŠngdinstŠllning
Lyft upp spaken och skjut stolen framŒt eller bakŒt.
2 - Instigning i baksŠtet SŠtt fingrarna i ett avhandtagen och tryck framŒt fšratt fŠll

Page 10 of 123

Peugeot 206 CC 2001.5 Ägarmanual (in Swedish) 11DIN I …VERBLICK
AIRBAGS FRAM Bortkoppling av passagera- rens airbag Stick in tŠndningsnyckeln i regla- get 1och vrid om den:
Ð i lŠget ONŠr passagerarens
airbag aktiverad,
Ð i lŠget OFF
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 130 next >