Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10725/w960_10725-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech)

Page 41 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 39
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
V případě zjištění závady na systému omezování emisí škodlivin SCR
V případě zjištění poruchy funkce
Rozsvítí se kontrolky AdBlue,

Page 42 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 40
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Zakázané star tování
Při každém zapnutí zapalování se rozsvítí 
kontrolky SERVICE a autodiagnostiky motoru 
a
 rozbliká se kontrolka Ad

Page 43 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 41
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Počitadla ujetých kilometrů
V případě jízdy s vozidlem do zahraničí 
m ůžete být vyzváni ke změně jednotky 
vzdálenosti: zobrazovaná

Page 44 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 42
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Reostat osvětlení 
přístrojové desky
Verze s monochromní obrazovkou
Nastavení intenzity tlumeného osvětlení 
přístrojové desky se provád

Page 45 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 43
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Palubní počítač
Zobrazování údajů na 
přístrojové desce
F Pro postupné zobrazení jednotlivých záložek palubního počítače tiskněte

Page 46 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 44
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Vysvětlení několika výrazů…
Dojezdová vzdálenost
(km nebo míle)
Jakmile je dojezdová vzdálenost nižší než 
30
 
km, zobrazí se pomlč

Page 47 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 45
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Monochromní obrazovka C
Zobrazování na obrazovce OvladačeHlavní nabídka
Podle kontextu se zobrazuje:
-
 č as,
-
 
d
 atum,
-
 
v
 enkovní tepl

Page 48 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 46
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Nabídka „Telephone“ 
(Telefon)
Nabídka „Connections“ 
(Připojení)
Při zapnutém autorádiu umožňuje tato nabídka 
spárovat periferní

Page 49 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 47
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Nabídka „Choice of language“ 
(Volba jazyka)
Tato nabídka umožňuje měnit jazyk 
zobrazování informací na obrazovce a na 
přístrojové d

Page 50 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 48
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Dotyková obrazovka
Tento systém umožňuje získat přístup:
- k t rvalému zobrazování času a  venkovní 
teploty (v případě nebezpečí n