Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) Expert 2001.5 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/14201/w960_14201-0.png Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech)

Page 1 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) DÁLKOVÝ OVLADAČ
Ochranné pojistky 
(pod palubní deskou)
F2- F4 - F15
4
BA
I-1
Dálkový ovladač 
Dálkový ovladač používá vysoko- 
frekvenční vysílač, který má tytovýhody: 
-

Page 2 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) DÁLKOVÝ OVLADAČ5I-1Nevyhazujte vybité el. články. Vraťte je do značkového servisu nebo do schváleného sběrného místa
(fotosběrny, atd.).
Výměna el. článku dálkového ovladače 
Vy

Page 3 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) KLÍČEI-2
Čárový kód čísla klíče je uvedený na štítku přiloženém ke klíči. 
V případě ztráty Vám s jeho pomocí bude moci značkový servis dodat nové klíče nebo dálkový ovl

Page 4 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) KLÍČE7I-2POZOR
Neprovádějte v žádném případě úpravy na elektrickém obvodu 
systému elektronického blokování startování, protože by mohly být příčinou nemožnosti nastartovat mo

Page 5 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) Ochranné pojistky 
(pod palubní deskou)
F2- F4 - F15
OTEVÍRÁNÍI-3
8
PŘEDNÍ DVEŘE 
Otevření zvenku 
Pro odemknutí zasuňte klíč úplně
do zámku a otočte jím nebo ode- 
mknět

Page 6 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) OTEVÍRÁNÍ9I-3Nejezděte s otevřenými
bočními posuvnými dveřmi.
BOČNÍ POSUVNÉ DVEŘE 
Otevření zvenku 
Pro odemknutí zasuňte celý klíč do 
zámku, otočte jím doprava, přitáh-

Page 7 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) A
OTEVÍRÁNÍI-3
10
ZADNÍ DVEŘE 
Otevření zvenku 
Pro odemknutí zasuňte celý klíč do 
zámku, otočte jím doleva a přitáh-
něte kličku pravého křídla směrem
k sobě. 
Pro

Page 8 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) BB
OTEVÍRÁNÍ11I-3
Otevření o 180°* 
Když jsou dveře částečně otevřené, přitáhněte vzpěru Bsměrem k sobě.
Při zavírání dveří se vzpěra automaticky zahákne. 
* Podle verze n

Page 9 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) A
B
OTEVÍRÁNÍI-3
12
Ověřte, že je kapota dobře zajištěná.
Kapota motoru 
Pro odjištění kapoty přitáhněte smě- 
rem k sobě ovladač umístěný pod
palubní deskou vlevo od volan

Page 10 of 149

Peugeot Expert 2001.5 Návod k obsluze (in Czech) ČERPÁNÍ PALIVA*13I-4POZOR: V případě načerpání paliva, které není vhodné pro motor
Vašeho vozidla, je nutné před spuštěním motoru zcela vyprázdnit nádrž a načerpat správné pal
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 150 next >