RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 181 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.3
OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA (2/2)
Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowan\
ia 
tekstu.  W instrukcji s

Page 182 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.4
OPIS OGÓLNY (1/2)
Wprowadzenie
System audio zapewnia następują ce funk-
cje:
–  Radio FM (RDS) i AM;
–  Cyfrowe radio naziemne (DR);
–  Odtwarzacz CD/CD MP3;
– sterowanie  zewn ętrzny

Page 183 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.5
OPIS OGÓLNY (2/2)
Funkcja telefonicznego zestawu 
głośnomówi ącego
Telefoniczny zestaw gł ośnomówi ący 
Bluetooth® pozwala unikn ąć konieczności 
ręcznej obs ługi telefonu zapewnia

Page 184 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.6
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (1/7)
1
128
6
54
10
Elementy sterujące przy 
kierownicy
Panele systemu
17
19
15
22
21
7
3
19
18
20
151716
20
1
139
2
2
7
11
11
8
6
54
107
3
971413

Page 185 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.7
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (2/7)
4
11
3
5
9
1
10
11
8
77
13
14
7
5
9
1
7813
10
3
4
14
6
12
236
Elementy sterujące przy 
kierownicy
Panele systemu
151617
24
192225
2
2
11
17
19
18
20
15
16

Page 186 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.8
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (3/7)
Panele systemu
15
2
2412
4
10
3
14
7
266
11
Elementy sterujące przy 
kierownicy
28
29
9
11
17
19
15
22
27
20
Elementy sterujące na 
kierownicy

Page 187 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.9
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (4/7)
Funkcja AUDIO Funkcja TELEFONU
1 – Naciśnięcie: włączenie/wy
łączenie.
– Obrót: zmiana głośności aktualnie ustawionego  źródła sygnału audio.

Page 188 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.10
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (5/7)
Funkcja AUDIO Funkcja TELEFONU
10 – Krótkie naci
śnięcie: dostęp do menu „Tel.”.
– Długie naci śnięcie: ponowne wybranie ostatniego numeru.
Podc

Page 189 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.11
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (6/7)
Funkcja AUDIO Funkcja TELEFONU
19 Zmniejszenie poziomu głośności włączonego źródła dźwięku.
17 + 19 – Wyłączanie d
źwięku aktualnie wybranego

Page 190 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.12
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (7/7)
Funkcja AUDIO Funkcja TELEFONU
24 – Wyłączanie d
źwięku włączonego radia jako  źródła dźwięku;
– wyłączanie d źwięku i wstrzymywanie odtwarz