YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) TRICITY 300 2020 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51936/w960_51936-0.png YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 1 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) DIC183
MWD300 (Tricity 300)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ÄGARENS HANDBOK
MOTORCYKEL
 Läs den här handboken 
noga innan fordonet används.
KonsumentinformationRegister
Specifikationer
Skötsel och f�

Page 2 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) MAU81560
Läs den här handboken noga innan fordonet används. Handboken ska medfölja fordonet om det säljs.
MAU85650
För Europa
Försäkran om överensstämmelse:
Härmed försäkrar MITSUBISHI EL

Page 3 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) För Sydafrika
TA-2017/3012:SKEA7E-01
TA-2017/3015:SKEA7E-02
UBX9M0M0.book Page 2 Wednesday, January 22, 2020 5:04 PM

Page 4 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) UBX9M0M0.book Page 3 Wednesday, January 22, 2020 5:04 PM

Page 5 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) Inledning
MAU60580
Välkommen till Yamaha och dess motorcykelvärld!
Som ägare av MWD300, kan du dra fördelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och den senaste teknologin vad gäller desig

Page 6 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAU10134
Speciellt viktig information i denna handbok särskiljs genom följande:
* Produkt och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.Detta är en va

Page 7 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAUU1750
MWD300
ÄGARENS HANDBOK
©2020 av Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
1:a utgåvan, januari 2020
Alla rättigheter förbehållna.
Omtryck eller obehörig användning

Page 8 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) InnehållSäkerhetsinformation...................... 1-1
Ytterligare information om säker 
körning ........................................ 1-4
Beskrivning....................................... 2-1

Page 9 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Kontrollera V-remmen ...................8-25
Kontroll och smörjning av kablar ...8-26
Kontroll av och smörjning av 
gashandtag och kabel ...............8-26
Smörjning av bromshandtag 
fö

Page 10 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) 1-1
1
Säkerhetsinformation
MAU60750
Ta ansvar som ägare
I egenskap av fordonets ägare är du ansva-
rig för att fordonet körs säkert och på rätt
sätt.
Det här är ett fordon med flera hjul o
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 110 next >