YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish)

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) TRICITY 300 2020 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51934/w960_51934-0.png YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) INSTRUKCJA OBSŁUGI
BX9-F8199-E0
MWD300 (Tricity 300)
!Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu należy dokładnie przeczytać 
Instrukcję Obsługi.

Page 2 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) INSTRUKCJA OBSŁUGIINSTRUKCJA OBSŁUGI
! Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu należy dokładnie przeczytać Instrukcję Obsługi. Instrukcję Obsługi należy traktować jako el

Page 3 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) PRZEDMOWA
Witamy w świecie pojazdów Yamaha! 
Gratulujemy zakupu pojazdu Yamaha Tricity 300. Pojazd ten bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz najnowszej technologii Yamahy w kon-
str

Page 4 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 67
OZNACZENIA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJI
W Instrukcji Obsługi szczególnie ważne informacje zostały oznaczone następującymi symbolami:
Symbol alarmu bezpieczeństwa. Jest on używany do ostrzegania

Page 5 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 89
SPIS TREŚCI
OZNACZENIA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJI  6SPIS TREŚCI   8BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 10OPIS POJAZDU  15Widok z lewej strony   15Widok z prawej strony   16Funkcje kontrolne i

Page 6 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 1011Bądź odpowiedzialnym użytkownikiem pojazduJako właściciel pojazdu, jesteś odpowie-dzialny za bezpieczną i prawidłową eks-ploatację pojazdu. To jest pojazd z trzema kołami. Jeg

Page 7 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 1213pojazdu jest zmieniony. Aby ograniczyć ryzyko wypadku, należy zachować szcze-gólną ostrożność w przypadku umieszcze-nia na pojeździe ładunków lub akcesoriów. W takiej sytuacji,

Page 8 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 1415ciwnym razie może wysunąć się spod Ciebie. • Podczas mycia pojazdu klocki lub okładziny hamulcowe mogą ulec za-moczeniu. Po umyciu pojazdu spraw-dzić hamulce przed jazdą.• Zaws

Page 9 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 1617Widok z prawej strony
OPIS POJAZDU
1. Schowek 2. Zestaw narzędzi 3. Korek wlewu paliwa 4. Pedał hamulca 
5. Podpórka centralna 6. Wziernik kontrolny poziomu oleju silnikowego 7. Korek wlewu ole

Page 10 of 47

YAMAHA TRICITY 300 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) 1819
SYSTEM ZAPŁONU SMARTKEY
na). W takiej sytuacji wystarczy nacisnąć pokrętło stacyjki, aby ponownie włączyć system zapłonu Smartkey.
Zasięg działania systemu zapłonu Smartke
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 50 next >