YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish) TRICITY 300 2020 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51936/w960_51936-0.png YAMAHA TRICITY 300 2020 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 91 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
8-34
8
MAU89380
Byta nummerskyltens lampa1. Ta bort kåpan över nummerskyltsbe-
lysningen genom att lossa skruvarna.
2. Ta bort nummerskyltsbelysningens
lampsockel

Page 92 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
8-35
8
antändas eller explodera vilket kan orsa-
ka allvarliga person- eller egendoms-
skador.
MAU76551
Felsökning av smart nyckelsystem 
Kontrollera följande pu

Page 93 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
8-36
8
MAU86350
Felsökningsschema
Kontrollera bränslenivån i 
bränsletanken.1. Bränsle
Det finns tillräckligt med 
bränsle.
Det finns inget bränsle.
Kontrol

Page 94 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
8-37
8
MAU86420
Motorn överhettas
VARNING
MWAT1041
Lyft aldrig kylvätskelocket när motor och kylare är varma. Skållhet trycksatt vätska och ånga kan sprut

Page 95 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
8-38
8
MAU76561
Nödfallsläge Fordonet kan fortfarande slås på och mo-
torn kan startas även om du förlorar eller
skadar den smarta nyckeln eller om nyck-
elns

Page 96 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
8-39
8
“2” har angetts som den andra siffran.
↓
Upprepa proceduren ovan tills alla
siffror i identifikationsnumret har an-
getts. Indikatorlampan för det sma

Page 97 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av fordon
9-1
9
MAU37834
Försiktighet med matta färgerVIKTIGT
MCA15193
Vissa modeller har delar med matta ytor.
Kontakta en Yamaha-återförsäljare för
råd om vilka produk

Page 98 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av fordon
9-2
9
3. Täck ljuddämparens ände med en
plastpåse och ett starkt gummiband.
4. Fukta envisa fläckar som insekter och
fågelspillning med en våt duk i några
min

Page 99 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av fordon
9-3
9
VIKTIGT
MCA26320
Använd inte vax på gummidelar el-
ler olackade plastdelar.
Använd inte slipande polermedel
eftersom lacken kommer att slipas
bort.


Page 100 of 108

YAMAHA TRICITY 300 2020  Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av fordon
9-4
9
c. Sätt på tändstiftshatten på tänd-
stiftet och placera tändstiftet på
topplocket så att det är jordat.
(Detta begränsar gnistorna under
nästa steg.