CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER 2019 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45029/w960_45029-0.png CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 11 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 9
Opozorilne lučke
Če zasveti ena od naslednjih opozorilnih lučk pri 
vklopljenem motorju ali med vožnjo, opozori na motnjo 
v delovanju, ki jo voznik po možnosti lahko odpravi sam.
Ob vklopu do

Page 12 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 10
Opozorilna/kontrolna lučkaStanjeVzrok Delovanje/opažanja
Rdeče opozorilne lučke Temperatura 
hladilne tekočine
Na oznaki H v rdečem polju merilnika.Temperatura hladilne tekočine je 
previsok

Page 13 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 11
Opozorilna/kontrolna lučkaStanjeVzrok Delovanje/opažanja
Servovolan Neprekinjeno sveti, 
spremlja jo zvočni 
signal in sporočilo na 
prikazovalniku. Prišlo je do napake v
 delovanju 
servovol

Page 14 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 12
Kontrolna lučkaStanjePomen Dejanja/opombe
+ Elektronski 
razdelilnik zavorne 
sile
Neprekinjeno sveti.
V sistemu je prišlo do okvare. Takoj ko je varno, ustavite vozilo.
Delovanje sistema naj pre

Page 15 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 13
Opozorilna/kontrolna lučkaStanjeVzrok Delovanje/opažanja
Sistem za 
diagnostiko 
motorja Neprekinjeno sveti.
Zaznana je bila motnja 
v
 delovanju sistema proti 
onesnaževanju SCR.
EOBD (Europea

Page 16 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 14
Opozorilo 
o nenamerni 
prekoračitvi talne 
črte Utripa, hkrati se 
oglasi zvočni signal.
Nenamerna prekoračitev talne 
črte na levi ali desni strani. Obrnite volan v 
nasprotno smer in usmer

Page 17 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 15
Nizek nivo gorivaSveti neprekinjeno, 
kazalnik je v 
polju E.Začeli ste uporabljati rezer vo 
goriva. Nemudoma dolijte gorivo.
Število kilometrov, ki jih še lahko prevozite z
 rezer vo 
goriva,

Page 18 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 16
Opozorilna/kontrolna lučkaStanjeVzrok Delovanje/opažanja
Tempomat Neprekinjeno sveti. Izbran je tempomat. Ročni izbor.
Zasenčeni žarometi Neprekinjeno sveti. Ročni izbor. Obroč ročice za lu

Page 19 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 17
Ključ za 
vzdrževanjeKljuč za vzdrževanje 
ostane osvetljen. Kmalu bo napočil čas za ser vis. Glejte cikel vzdrževalnih pregledov v
 proizvajalčevem 
načrtu vzdrževanja in poskrbite za v

Page 20 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 18
Kazalniki
Servisne informacije
Ko vključite kontakt, za nekaj sekund zasveti 
simbol ključa za vzdrževanje: prikazovalnik vas 
opozarja na naslednji redni ser visni pregled, ki 
ga morate opravi
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 240 next >