OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20489/w960_20489-0.png OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD31
Jeśli w urządzeniu znajduje się płyta
CD, lecz wymagane menu płyty CD
jest nieaktywne:
Nacisnąć przycisk MEDIA jeden raz
lub kilkakrotnie, aby otworzyć menu
CD lub CD MP3 i

Page 32 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32Odtwarzacz CD
Podczas odtwarzania płyty CD z
plikami MP3
Wybrać przycisk ekranowy Browse
(Przeglądaj) , aby wyświetlić listę
wszystkich utworów w aktualnie
wybranym folderze.
Aktualnie odtwa

Page 33 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD33
Podczas odtwarzania płyty CD z
plikami MP3
Jeśli w urządzeniu znajduje się płyta
CD z plikami MP3, można odtwarzać
w kolejności losowej wszystkie
utwory z aktualnie wybranego f

Page 34 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34Odtwarzacz CD
Wyjmowanie płyt CD
Nacisnąć przycisk R.
Płyta CD zostanie wysunięta ze
szczeliny.
Jeśli po wysunięciu płyta CD nie
zostanie wyjęta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie

Page 35 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wejście AUX35Wejście AUXInformacje ogólne........................35
Obsługa ....................................... 35Informacje ogólne
W konsoli środkowej znajduje się
gniazdo wejściowe AUX s

Page 36 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Gniazdo USBGniazdo USBInformacje ogólne........................36
Odtwarzanie zapisanych plików
audio ............................................ 37Informacje ogólne
W konsoli środkowej znajduj

Page 37 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Gniazdo USB37
■ Można używać następującychformatów plików:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).
Pliki MP3 i WMA zapisane w
jakimkolwiek formacie innym niż
podane powyżej mogą nie by

Page 38 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38Gniazdo USB
Obsługa źródeł danych audio
podłączonych za pośrednictwem
gniazda USB odbywa się identycznie,
jak w przypadku płyt CD z plikami
MP3/WMA 3 30.
iPod
Aby włączyć tryb iPod, nac

Page 39 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth39Odtwarzanie muzyki
przez łącze BluetoothInformacje ogólne ........................39
Obsługa ....................................... 39Informacje ogóln

Page 40 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth
■ Niektóre zewnętrzne źródłasygnału audio Bluetooth mogą
wymagać ustawienia urządzenia w
trybie „widoczne” (patrz instrukcja
obsługi urząd