OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20489/w960_20489-0.png OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja41NawigacjaInformacje ogólne........................41
Obsługa ....................................... 42
Wprowadzanie punktu
docelowego .................................. 54
Prowadzenie po

Page 42 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42Nawigacja
System działa również w sytuacji
słabego sygnału GPS, zmniejsza się
jednak wówczas dokładność
ustalania pozycji.
Po wprowadzeniu adresu punktu docelowego lub POI (najbliższa
sta

Page 43 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja43
Szczegółowy opis informacji
pokazywanych na mapie poglądowej,
patrz „Informacje na mapie
poglądowej” poniżej.
Przycisk NAV i menu
NAVIGATION (NAWIGACJA)
Nacisnąć przycisk NAV w

Page 44 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44Nawigacja
(Nawigacja), aby otworzyć menu
NAVIGATION SETUP
(KONFIGURACJA NAWIGACJI) .
Menu NAVIGATION SETUP
(KONFIGURACJA NAWIGACJI)
umożliwia wprowadzanie różnych
ustawień dla systemu nawigacji

Page 45 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja45
Prowadzenie po trasie jest włączone
Jeżeli prowadzenie po trasie jest
aktywne, wyświetla się następująca
informacja:
■ W górnym wierszu: informacja o aktualnie włączonym źród

Page 46 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46Nawigacja
■ Strzałka kierunku i odległość donastępnego manewru.
Zmiana jednostek odległości, patrz
„Ustawianie systemu nawigacji” poniżej.
■ Szacunkowa godzina przyjazdu lub
pozosta

Page 47 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja47
Przesuwanie widocznego fragmentu
mapy
Przesunąć palcem po ekranie w
wymaganym kierunku.Powrót do początkowego widoku
mapy
Aby ponownie wyświetlić fragment
mapy zawierający bieżąc

Page 48 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48Nawigacja
■Show Position Information (Pokaż
informacje o pozycji) : wyświetla
adres/współrzędne GPS bieżącej
pozycji.
Aby zapisać wyświetlony adres/ współrzędne GPS w książce
adresow

Page 49 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja49
W widoku 3D mapy dostępny jest
tylko tryb „kierunek jazdy u góry
mapy”.
■ Map orientation (Ustawienie
mapy) : przełączanie widoku mapy
2D między trybem „północ u góry
mapy

Page 50 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50Nawigacja
Dostępne są następujące dalsze
ustawienia/opcje:
■ Time Display (Wyświetlacz czasu) :
przełączanie między wyświetlaniem szacunkowej
godziny przyjazdu a szacunkowym
pozostałym c