OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20489/w960_20489-0.png OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 21 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie21
Regulacja poziomu głośności źródeł
sygnału podłączonych do wejścia
AUX
(patrz ilustracja menu AUDIO SETUP
(KONFIGURACJA
RADIOODBIORNIKA) powyżej)
Aby wyregulować względy

Page 22 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 22Wprowadzenie
Jasność
Aby wyregulować jasność
wyświetlacza: ustawić Brightness
(Jasność) na Very Bright (Bardzo
jasny) , Bright (Jasny) , Medium
(Średnio) , Dark (Ciemny) lub Very
Dark (

Page 23 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie23
■ Radioodbiornik: zapisywanie/przyporządkowywanie stacji do
jednego z przycisków pamięci 1...6.
■ Odtwarzacz płyt CD: włączanie szybkiego przewijania do przodu
lub do tyłu.

Page 24 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 24RadioodtwarzaczRadioodtwarzaczObsługa....................................... 24
Wyszukiwanie stacji .....................25
System RDS (Radio Data System) ........................................ 2

Page 25 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz25
Włączanie lub wyłączanie
komunikatów dla kierowców
(TA)
Wybrać przycisk ekranowy TA, aby
włączyć lub wyłączyć odbiór komunikatów dla kierowców.
Więcej informacji na

Page 26 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 26Radioodtwarzacz
Wybrać przycisk ekranowy FM List
(Lista FM) , aby wyświetlić listę.
Aktualnie odtwarzana stacja FM z
listy jest podświetlona na czerwono.
Jeśli stacja jest zapisana i
przyporz

Page 27 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz27
Przywracanie odbioru stacji
Wybrać wymagane pasmo, a
następnie krótko nacisnąć przycisk
stacji, aby włączyć odpowiednią
stację radiową.
System RDS (Radio Data
System) RDS

Page 28 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 28Radioodtwarzacz
Wyświetla się komunikat i
odtwarzana jest wiadomość głosowa.
Podczas odtwarzania wiadomości
głosowej, za pomocą pokrętła m
można zmienić poziom głośności.
Komunikat d

Page 29 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD29Odtwarzacz CDInformacje ogólne........................29
Obsługa ....................................... 30Informacje ogólne
Zintegrowany odtwarzacz CD
systemu Infotainment umożliwi

Page 30 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 30Odtwarzacz CD
■W przypadku płyt CD z zawartością
mieszaną (połączenie formatu
audio i danych, np. MP3)
wykrywane i odtwarzane będą
wyłącznie utwory w formacie audio.
■ Podczas zmienian