OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20489/w960_20489-0.png OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 11 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie11
1l......................................... 25
Radio: przewijanie
pamięci stacji w dół ...............25
CD/MP3: krótkie
naciśnięcie:
przeskakiwanie o jeden
utwór do tyłu; dług

Page 12 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 12Wprowadzenie
14Pokrętło m............................. 13
Naciśnięcie: włączanie i
wyłączanie systemu ..............13
Obrót: regulowanie
głośności ............................... 13
15

Page 13 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie13
6o pokrętło ........................ 13
Obrót: regulowanie
głośności ............................... 13Obsługa
Elementy sterujące
System Infotainment obsługuje się przy użyc

Page 14 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 14Wprowadzenie
Regulacja poziomu głośności
komunikatów dla kierowców (TA)
Podczas odbioru komunikatu dla
kierowców jego głośność można
wyregulować za pomocą pokrętła X.
Po zakończeniu

Page 15 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie15
Nawigacja
Nacisnąć przycisk NAV w celu
włączenia menu NAVIGATION
(NAWIGACJA) .
Nacisnąć przycisk MAP, aby
wyświetlić mapę drogową
pokazującą aktualną pozycję
pojazdu.
S

Page 16 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 16Wprowadzenie
Przykłady obsługi menu
Wybór i uaktywnienie przycisku
ekranowego lub pozycji menuZa pomocą ekranu dotykowego:
Stuknąć w przycisk ekranowy lub w
pozycję menu.
Uaktywnia się odpow

Page 17 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie17
Komunikaty
Przed wykonaniem funkcji
systemowej wyświetla się komunikat
z podpowiedzią, czy w danej chwili
można wykonać tę funkcję lub w jaki
sposób należy ją wykonać.
Wybór

Page 18 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 18Wprowadzenie
Za pomocą pokrętła
wielofunkcyjnego: 1. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne w
prawo lub w lewo, aby wybrać
pozycję menu.
2. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby uaktywnić
wyb

Page 19 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie19
Za pomocą pokrętła
wielofunkcyjnego: 1. Obrócić pokrętło wielofunkcyjne w
prawo lub w lewo, aby wybrać
pozycję menu.
2. Nacisnąć pokrętło wielofunkcyjne, aby przełączyć

Page 20 of 167

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 20Wprowadzenie
Aby otworzyć menu AUDIO SETUP
(KONFIGURACJA RADIOODBIOR‐
NIKA) :
■ Nacisnąć przycisk SETUP, a
następnie wybrać przycisk
ekranowy Audio,
lub
■ jeśli aktywne jest główne m
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 170 next >