OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179
športové. DMC prepne na režim
SPORT v prípade veľmi športového
štýlu jazdy.
Ak je napríklad vybratý režim TOUR
a počas jazdy na kľukatej ceste je
potrebné prudšie brzdenie, DM

Page 182 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda
Režim OPC
Vlastnosti dynamickej jazdy sú
prispôsobené nastaveniam pre
vysoký výkon.
V tomto režime sa zmení farba
podsvietenia hlavných prístrojov na
červenú.
Režim SPORT
Nastave

Page 183 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181
Aktivácia
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-:
aktuálna rýchlosť sa uloží do pamäte,
pričom sa bude udržiavať.
Ukazovateľ m na prístrojovom

Page 184 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 182Jazda
Stlačením tlačidla L pre aktiváciu
obmedzovača rýchlosti alebo
vypnutím zapaľovania tiež vypnete
tempomat a odstránite uloženú
rýchlosť.
Obmedzovač rýchlosti Obmedzovač rých

Page 185 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183
Prekročenie rýchlostného
obmedzenia V núdzovom prípade je možné
prekročiť rýchlostný limit prudkým
šliapnutím na plynový pedál až za
bod odporu.
Počas tejto doby bude obmedz

Page 186 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 184Jazda
Z bezpečnostných dôvodov sa
systém nedá aktivovať skôr, ako raz
stlačíte brzdový pedál po zapnutí
zapaľovania. Aktivácia v prvom
prevodovom stupni nie je možná.
Adaptívny tem

Page 187 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185
Prekročenie nastavenej
rýchlosti Vždy môžete jazdiť aj rýchlejšie, ako
je vybraná nastavená rýchlosť, a to
tak, že stlačíte pedál akcelerátora. Ak pedál akcelerátora uvoľn

Page 188 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 186Jazda
Keď sa vozidlo pred vami do dvoch
minút pohne a vzdiali sa, otočte
koliesko do polohy RES/+ alebo
stlačte pedál akcelerátora, aby ste
obnovili činnosť adaptívneho
tempomatu s úplný

Page 189 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187
Vybraná hodnota odstupu je udávanávyplnenými čiarkami vzdialenosti na
stránke adaptívneho tempomatu.
Uvedomte si, že nastavená hodnota
odstupu sa zdieľa s nastavením
citlivosti var

Page 190 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 188Jazda
■ po niekoľko minút nie je žiadnapremávka a na stranách cesty nieje nič detekované. V takomto
prípade neprichádzajú
rádiolokačné odrazy a snímač
môže oznámiť, že je zabl