OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209
Keď vozidlo naštartujete, obe
vonkajšie spätné zrkadlá sa na chvíľu
rozsvietia, aby vám oznámili, že
systém je v prevádzke.
Detekčné oblasti
Snímače systému pokrývajú obla

Page 212 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 210Jazda
varovaní. V opačnom prípade sa
upozornenie systému môže rozsvietiť kvôli zábradliam, značkám, stromom,
kroviu alebo iným statickým
objektom. To je normálne a systém si
kvôli t

Page 213 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211
Z dôvodu vysokej polohy kamery
môžete zadný nárazník vidieť na
displeji ako vodiaci prvok pre
dosiahnutie správnej pozície.
Oblasť zobrazená kamerou je
obmedzená. Vzdialenosť obr

Page 214 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 212Jazda
Porucha
Chybové hlásenia sa zobrazujú
pomocou 9 v hornom riadku
informačného displeja.
Spätná kamera nemusí správne
fungovať, keď:
■ Okolitý priestor je tmavý.
■ Slnko alebo

Page 215 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213Necúvajte s vozidlom tak, že sa
budete len na informačný displej a pred cúvaním si skontrolujte
priestor za vozidlom a okolo
vozidla.
Aktivácia
Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce z

Page 216 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 214Jazda
■ koniec obmedzenia rýchlosti
■ koniec zákazu predbiehaniaDopravné značky
Začiatok a koniec:
■ diaľnice
■ cesty 1. triedy
■ obytné zónyDodatkové značky ■ dodatočné ná

Page 217 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215
Na displeji strednej (Midlevel) a
vyššej (Uplevel) úrovne zvoľte
pomocou tlačidiel na pravej strane
volantu ponuku Info a stlačte P pre
výber Detekcie dopravných značiek
3 115.
A

Page 218 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 216Jazda
Ilustrácia zobrazuje DIC základnej
úrovne.
Ilustrácia zobrazuje DIC strednej
alebo vyššej úrovne.
Keď je zobrazená stránka nastavení, zvoľte Vyp. alebo nastavte
upozornenia I, a

Page 219 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217
PoruchaSystém asistenta dopravných
značiek nemusí správne pracovať,
ak:
■ Oblasť čelného skla s prednou kamerou je znečistená.
■ Dopravné značky sú úplne alebo čiastočne

Page 220 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 218Jazda
Aktivácia
Systém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu sa aktivuje
stlačením ). Svietiaca kontrolka LED
na tlačidle ukazuje, že systém je
zapnutý. Ak kontrolka ) na paneli
príst