OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26256/w960_26256-0.png OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
70 Prístroje a ovládacie prvky
Stav bezpečnostného pásu na
zadných sedadlách
>v informačnom centre vodiča
bliká a

Page 72 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 71
Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Rozsviet

Page 73 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
72 Prístroje a ovládacie prvky
Kontrola radenia
Je indikované*aleboksčíslom
nasledujúceho vyššieho alebo
nižšieho

Page 74 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 73
Kontrolka vypnutia
systému regulácie
preklzu (TCS)
i
svietižlto.
Systém je deaktivovan

Page 75 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
74 Prístroje a ovládacie prvky
{Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúťoveľa
väč

Page 76 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 75
Kontrolka zadných svetiel
;
svieti zeleno.
Vonkajšie osvetlenie svieti
0
Ovládacie prvk

Page 77 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
76 Prístroje a ovládacie prvky
Niektoré zo zobrazených funkcií sa
líšia podľa toho,či s vozidlom
jazdíte alebo č

Page 78 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 77
Pre obsluhu palubného počítača
otočte nastavovacím kolieskom v
páčke ukazovateľa

Page 79 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
78 Prístroje a ovládacie prvky
Poznámka
Palubný počítačje doplnkovým
zariadením. Hodnoty, ktoré zobra-
zuje, sa m

Page 80 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 79
Okamžitá spotreba paliva
Zobrazenie okamžitej spotreby.
Ponuka vozidla
Môžete si vybr