Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28350/w960_28350-0.png Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech)

Page 31 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 29
301_cs_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Z bezpečnostních důvodů musí řidič 
provádět konfiguraci vícefunkční 
obrazovky vždy ve stojícím vozidle.Volba jazyka
Po zvolení této nab

Page 32 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 30
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Umožňuje centrální odemykání a zamykání vozidla prostřednictvím dveřního zámku nebo dálkového ovladače. Zajišťuje rovněž funkci signalizace pr

Page 33 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 31
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Jestliže zůstaly některé z dveří nebo 
zavazadlový prostor otevřené, centrální 
zamknutí se neuskuteční; vozidlo se 
zamkne a ihned se opět odemkne

Page 34 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 32
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Pokud problém přetrvává, urychleně se 
obraťte na servis sítě PEUGEOT.
Na vybití el. článku budete 
upozorněni rozsvícením kontrolky, 
zvukovým sig

Page 35 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 33
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Ztráta klíčů
Dostavte se do servisu sítě PEUGEOT s technickým průkazem vozidla, průkazem 
totožnosti a, je-li možno, se štítkem s kódem klíčů.
Se

Page 36 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 34
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Odrazovací systém pro ochranu vozidla proti 
krádeži a vloupání. Zajišťuje obvodovou 
ochranu a funkci vlastní ochrany.
Alarm
Obvodová ochrana
Systém s

Page 37 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 35
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Spuštění alarmuZamknutí vozidla bez 
aktivování alarmu
F Zamkněte vozidlo klíčem.
Porucha dálkového ovladače
Pro dezaktivování ochranných funkcí:

Page 38 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 36
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Dveře
Zvenku
F Po odemknutí vozidla dálkovým ovladačem nebo klíčem přitáhněte kliku dveří.
Otevření
Zevnitř
F Přitáhněte vnitřní kliku na dve

Page 39 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 37
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Zavazadlový prostor
Otevírání
Odemknutí a pootevření zavazadlového 
prostoru dálkovým ovladačem
F Stiskněte prostřední tlačítko dálkového ovlada

Page 40 of 285

Peugeot 301 2015  Návod k obsluze (in Czech) 38
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Zamykání/odemykání zevnitř vozidla
F Stiskněte tlačítko.
Slouží k zamknutí a odemknutí dveří a 
zavazadlového prostoru.Centrální automatické zam