Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) iOn 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27293/w960_27293-0.png Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 19
Kľúč s diaľkovým ovládaním
Systém umožňujúci centrálne uzamknutie alebo   odomknutie   vozidla   pomocou  
z

ámku   alebo   na   diaľku.   Umožňuje

Page 22 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 20
V prípade poruchy diaľkového ovládania nemôžete   viac   odomknúť   ani   zamknúť   vaše  
v

ozidlo.
F
 
N
 ajskôr   použite   kľúč   v   zámku  

Page 23 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 21
Dvere
Otváranie
Z exteriéru
F Po  odomknutí   vozidla   diaľkovým   ovládaním  a
lebo   kľúčom   potiahnite   kľučku   dverí.
Z interiéru
F Dvere  otvoríte

Page 24 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 22
Zatvorenie
F Potiahnite  rukoväť   B   a   sprevádzajte   pohyb  v
eka   kufra   smerom   nadol.
F
 
U
 voľnením   rukoväte   a   jemným   zatlačením  
n

a

Page 25 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 23
Keď opúšťate vozidlo, hoci len na krátky čas,   vždy   vyberte   kľúč   zo   zapaľovania.
V
  prípade   privretia   počas   manipulácie   s  
ov

l

Page 26 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 24
Predné sedadlá
Manuálne nastavenia
1.Nastavenie   výšky   opierky   hlavy.
2. Nastavenie
 s

klonu
 ope
 radla.
Posunutím
  ovládacej   páčky   smerom  
d

opredu   a

Page 27 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 25
Ak teplota sedadla a teplota v interiéri dosiahli   dostatočnú   úroveň,   môžete  
f

unkciu   vypnúť.   Nižšia   spotreba  
e

lektrickej   energie  

Page 28 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 26
Sklopenie operadla
1.V   prípade   potreby   uveďte   opierku   hlavy  d
o   spodnej   polohy   alebo   ju   odstráňte.
2. Potiahnutím
  ovládača   smerom   dopre

Page 29 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 27
Vnútorné spätné zrkadloVnútorná výbava
1.Príručná skrinka
2. Vysúvateľný držiak nápojov
Zatlačte
  na   kryt   a   držiak   nápojov   sa  
o

tvorí.
3. 12
 V zá

Page 30 of 136

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) 28
Koberce
Ak chcete vybrať koberec na strane vodiča, posuňte   sedadlo   čo   najďalej   dozadu   a  
o

dstráňte   upevňovacie   pr vky.
Ak
  chcete   kober