RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 241 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.5
GENEL TANIM (2/2)
Eller serbest telefon fonksiyonu
Bluetooth® eller serbest telefon sistemi, te-
lefonunuzda herhangi bir i şlem yapman ıza 
gerek bı rakmadan a şa ğıdaki fonksiyonlar ı

Page 242 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.6
KUMANDALARIN TANITILMASI (1/7)
1
128
6
54
10
Direksiyon simidi altındaki 
kumandalar
Sistem panelleri
17
19
15
22
21
7
3
19
18
20
151716
20
1
139
2
2
7
11
11
8
6
54
107
3
971413

Page 243 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.7
KUMANDALARIN TANITILMASI (2/7)
4
11
3
5
9
1
10
11
8
77
13
14
7
5
9
1
7813
10
3
4
14
6
12
236
Direksiyon simidi altındaki 
kumandalar 
Sistem panelleri
151617
24
192225
2
2
11
17
19
18
20
15
16

Page 244 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.8
KUMANDALARIN TANITILMASI (3/7)
Sistem panelleri
15
2
2412
4
10
3
14
7
266
11
Direksiyon simidi altındaki 
kumandalar
28
29
9
11
17
19
15
22
27
20
Direksiyon simidindeki 
kumandalar

Page 245 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.9
KUMANDALARIN TANITILMASI (4/7)
AUDIO (ses) fonksiyonuTELEFON fonksiyonu
1 – Basma: açık/kapalı.
– Döndürme: kullan ımda olan kaynağın sesini ayarlama.
2 Bilgi ekranı. 
3 – Kısa s

Page 246 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.10
KUMANDALARIN TANITILMASI (5/7)
AUDIO (ses) fonksiyonuTELEFON fonksiyonu
10 – Kısa süre basma: “Telefon” menüsüne eri
şme.
–  Uzun süre basma: son aranan numaray ı tekrar arama.
Ç

Page 247 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.11
KUMANDALARIN TANITILMASI (6/7)
AUDIO (ses) fonksiyonuTELEFON fonksiyonu
19 Dinleme halindeyken ses kaynağının sesini kısmak.
17 + 19 – Dinlenen radyo kayna
ğının sesini kesme;
– sesi

Page 248 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.12
KUMANDALARIN TANITILMASI (7/7)
AUDIO (ses) fonksiyonuTELEFON fonksiyonu
24 –  Dinlenen radyo kayna
ğının sesini kesme;
–  sesi kesme ve CD/CD MP3, USB, iPod® veya Bluetooth® ciha- zın

Page 249 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.13
ÇALIŞTIRMA
Açma ve kapatma
Ses sisteminizi çalış tırmak için 1  üzerine 
kısa süreli bas ınız.
Ses sisteminizi arac ınızı çalıştırmadan kulla-
nabilirsiniz. 20 dakika boyunca

Page 250 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.14
Ses tanıma sistemi (telefona 
göre)
Ses sisteminiz uyumlu ak ıllı  telefonunuz 
aracı lı ğ ıyla size ses tan ımlama sistemini 
kullanman ız ı sağ lar. Ellerinizi direksiyon si-
midin