RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 231 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.53
„Widgety na stronie głównej”
Ekran powitalny to ekran domy ślny systemu 
audio. Zawiera pewn ą liczbę  przypisanych 
skrótów do innych funkcji, takich jak nawi-
gacja czy radio.
Moż

Page 232 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.54
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (1/3)
Opis Możliwe przyczyny Rozwiązania
Nie słychać żadnego d źwięku.Poziom głośności jest ustawiony na minimum 
lub włączona jest pauza. Zwiększyć

Page 233 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.55
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (2/3)
Opis Możliwe przyczyny Rozwiązania
Czas odczytu wst ępnego p łyty CD/CD MP3 
wydaje si ę długi. Zabrudzona p
łyta CD. Wysunąć i oczyścić płytę

Page 234 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.56
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (3/3)
Opis Możliwe przyczyny Rozwiązania
Nie można pod łączyć telefonu do systemu. –  Telefon jest wy łączony.
–  Bateria telefonu jest roz ładowana.

Page 235 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.57
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (1/2)
A
anulowanie dopasowania telefonu .............................................. PL.24
B
Bluetooth® ................................................................

Page 236 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.58
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (2/2)
U
uruchamianie silnika .................................................................... PL.13
W
WMA .............................................................

Page 237 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.1
Fransızca’dan çevrilmiştir. Araç  imalatçısından yazılı izin alınmadan k ısmen veya tamamen kopya ve tercüme edilmesi kesinlikle yasakt ır.
Kullanım ile ilgili tedbirler . . . . .

Page 238 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.2
KULLANICI TEDBİRLERİ (1/2)
Sistemin kullanılması sırasında güvenlik aç ısından veya maddi zarara u ğramamak için aşağıdaki önlemleri mutlaka al ınız. Bulunduğunuz ülkenin 
kan

Page 239 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.3
KULLANICI TEDBİRLERİ (2/2)
Bu kullanım kitabında belirtilen modellerin tan ımları, kitabın basım tarihinde geçerli olan özelliklere uygun olarak haz ırlanmıştır.  Bu kullanım 
kita

Page 240 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.4
GENEL TANIM (1/2)
Giriş
Ses sistemi aşağıdaki fonksiyonları sağlar
–  FM (RDS) ve AM radyo;
–  karasal dijital radyo (DR);
–  CD/CD MP3 çalar;
–  ilave ses kaynaklar ının yöneti