RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TWINGO 2017 3.G RENAULT RENAULT https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual
Trending: key, sat nav, service reset, fuel consumption, CD player, turn signal, manual radio set

Page 251 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.15
RADYO DİNLEME (1/3)
Dalga bandını seçme
3 üzerine ard ı ardı na basarak istedi ğiniz 
dalga band ın ı (FM1, FM2, DR1, DR2, AM, 
FM1 vb.) seçiniz.
FM veya AM radyo istasyonunu 
seçilm

Page 252 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.16
RADYO DİNLEME (2/3)
– 9 üzerine basarak ayarlar menüsünü gö-
rüntüleyiniz ve  5 düğmesini çevirip basa-
rak “Radyo” seçiniz;
–  5 düğ mesini döndürerek “Ref. FM List.�

Page 253 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.17
Bir istasyon seçimi
3 üzerine ard ı ardı na basarak istedi ğiniz 
dalga band ın ı (FM1, FM2, DR1, DR2 veya 
AM)  seçiniz.
–  FM/DR listesindeki radyo istasyonlar ında 
veya AM radyo f

Page 254 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.18
BİR CD, CD MP3 DİNLEME (1/2)
Okunan formatların özellikleri
Yalnızca CDA/MP3 uzantılı dosyalar okunur.
Bir CD aynı anda hem normal ses CDsi dos-
yaları hem de sıkıştırılmış ses

Page 255 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.19
BİR CD, CD MP3 DİNLEME (2/2)
Rastgele dinleme “Mix”
Bir CD/CD MP3 takıldığında, CD/CD MP3 
üzerindeki tüm parçalar ı rastgele çalmayı et-
kinle ştirmek için 11  klavyede “2�

Page 256 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.20
Ses sisteminizde, bir veya daha çok harici 
ses kaynağına (USB flash disk, MP3 çalar, 
iPod®, Bluetooth® portatif müzik çalar vb.) 
giriş bulunur.
Müzik çalar ınıza bağlanmak için

Page 257 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.21
Priz Jack
Bağlantı
Özel bir kablo (birlikte verilmez) ile portatif 
müzik çaları nız ın kulaklı k çıkış ın ı (genel-
likle 3,5 mm’lik jak giri şidir) Jack harici ses 
kaynağı

Page 258 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.22
HARİCİ SES KAYNAKLARI (3/3)
Kullanım
Tüm fonksiyonları kullanılabilir olmas ı için 
portatif müzik çaları nız ın ses sistemi ile 
bağlantıya geçmesi gerekir.
Not: daha önce e ş

Page 259 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.23
BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME, EŞLEŞTİRMEYİ DURDURMA (1/2)
Bağlantı Bluetooth®
Ses sisteminin Bluetooth® fonksiyonu dev-
reye almak için 9 üzerine bas ın ız,  5 düğ -
mesini çevirer

Page 260 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.24
BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME, EŞLEŞTİRMEYİ DURDURMA (2/2)
Bir telefonun e şleştirmesinin 
kaldırılması
E şleş tirmeyi durdurma i şlemi, bir telefonun 
eller serbest telefon sistemi ha
Trending: pairing phone, CD player, display, fuel consumption, ad blue, tow, service reset