RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TWINGO 2017 3.G RENAULT RENAULT https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual
Trending: bluetooth, sat nav, ESP, USB, engine, fuel consumption

Page 261 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.25
BİR TELEFONU BAĞLAMA, BAĞLANTISINI KESME (1/3)
Eşleştirilmiş bir telefonun bağlanması
Tüm fonksiyonları n kullanılabilir olmas ı için 
telefonunuzun eller serbest telefon sistemi

Page 262 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.26
BİR TELEFONU BAĞLAMA, BAĞLANTISINI KESME (2/3)Bağlantının başarısız olması
Bağlantının sağlanamamas ı gibi durumlarda 
lütfen aşağıdakileri kontrol ediniz:
– telefonunuz aç

Page 263 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.27
Telefonun bağlantısının 
kesilmesi
Telefonunuzun ba ğlantı sın ı kesmek için, 
aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
– ses sisteminizin Bluetooth® fonksiyo- nunu devre d ışı

Page 264 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.28
Bir numara tuşlayarak arama 
yapma
Sistemin ön paneli üzerindeki 10 öğesine ya 
da direksiyon simidinin alt ındaki kumanda 
üzerinde bulunan 16, 21 ya da 27 ö ğesine 
basarak telefon m

Page 265 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.29
ÇAĞRI GÖNDERME, ALMA (2/3)
İletişim halinde
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
– direksiyon simidi alt ındaki kumanda-
dan 17 ve 19 üzerine basarak ses seviye-
sini ay

Page 266 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.30
ÇAĞRI GÖNDERME, ALMA (3/3)
Not: telefonu yanıtlamak için direksiyon 
simidi üzerindeki 28 öğesine bas ın ız veya 
direksiyon simidi altı ndaki kumandadan 18, 
21 veya 27 öğesine k

Page 267 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.31
SİSTEM AYARLARI (1/3)
Yardımcı (AUX IN)
9 üzerine basarak ayarlar menüsünün gö-
rüntülenmesini sa ğlayı nız. “Ayar Audio” ü 
seçin ve ardından 5 üzerine bas ın.
Çeş itli

Page 268 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.32
SİSTEM AYARLARI (2/3)
Saatin ayarlanmas ı
Bu fonksiyon saati ayarlaman ızı sağlar.
9 üzerine basarak ayarlar menüsünün gö-
rüntülenmesini sa ğlayı nız. 5, çevirip ar-
d ından

Page 269 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.33
“BT ayarları” (Bluetooth®)
sistemin ön paneli üzerindeki 10 öğesine ya 
da direksiyon simidi alt ındaki kumanda üze-
rinde bulunan 16, 21 ya da 27 ö ğesine basa-
rak telefon men

Page 270 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.34
Menü ekranı
“R&Go” sisteminde aş ağıdaki ana fonksi-
yonlar vard ır:
41 “Multimedya” menüsü: multimedya kay- naklar ının yönetilmesi bölümüne eri şiniz.
42 “Telefon” m
Trending: engine, ESP, bluetooth, USB, sat nav, fuel consumption