CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2020 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45037/w960_45037-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 11 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 9
Instrumentna	plošča
Kazalnik hitrosti
Analogni	merilnik	hitrosti	(km/h	ali	mph)
Kazalniki na LCD tekstovni 
ali matrični instrumentni 
plošči
1.Merilnik nivoja goriva
2. Kazalnik
	t

emperature

Page 12 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 10
Upravljalni gumbi
Z LCD instrumentno ploščo
Z LCD tekstovno instrumentno 
ploščo
Z matrično instrumentno ploščo
C.Ponastavitev 	 števca 	 dnevno 	 prevoženih 	k
ilometrov
Odvisno
	 od 	 ra

Page 13 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 11
Opozorilne lučke, ki 
neprekinjeno svetijo
Če	med	delovanjem	motorja	ali	med	vožnjo	zasveti 	 rdeča 	 ali 	 oranžna 	 opozorilna 	 lučka, 	
o

pozarja na motnjo v delovanju, ki jo je treba 
p

Page 14 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 12
+Zavorni sistem
Sveti skupaj z 
opozorilno 	 lučko 	 za 	A
BS.Napaka sistema za elektronsko 
porazdelitev
	 zavorne 	 sile 	 (REF).Upoštevajte 	 ukrep 	 (1) 	 in 	 nato 	 ukrep 	 (2).
Parkirna za

Page 15 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 13
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
Vzrok Delovanje/opažanja
Servis Začasno
	 sveti, 	
o

benem je prikazano 
sporočilo. Zaznana
	 je 	 ena 	 ali 	 več 	 manjših 	
n

apak, ki nimajo posebne op

Page 16 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 14
AdBlue®
(Euro 6,1)N eprekinjeno 	 sveti 	 od 	 vključitve 	k
ontakta 	 dalje, 	 spremlja 	 jo 	 zvočni 	s
ignal 	 in 	 prikaz 	 sporočila, 	 ki 	 sporoča 	
a

vtonomijo kilometrov. Število ki

Page 17 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 15
AdBlue®
(Euro 6,2)O b 	 vključitvi 	 kontakta 	 neprekinjeno 	s
veti 	 30 	 sekund, 	 spremlja 	 jo 	 zvočni 	s
ignal 	 in 	 prikaz 	 sporočila, 	 ki 	 sporoča 	
p

reostalo avtonomijo. Števi

Page 18 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 16
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
VzrokDelovanje/opažanja
+
+ Sistem SCR proti 
onesnaževanju
Ob vklopu kontakta neprekinjeno 
sveti,
	 spremljata 	 jo 	 zvočni 	 signal 	 in 	
s

poročilo. Za

Page 19 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 17
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
Vzrok Delovanje/opažanja
Collision Risk 
Aler t (Opozorilo 
o nevarnosti 
trka)
 / Active 
Safety Brake 
(Samodejno 
zaviranje v sili) Utripa.
Sistem je vkloplj

Page 20 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 18
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
Vzrok Delovanje/opažanja
Prenizek tlak v 
pnevmatikah Sveti, spremljata 
jo
	 zvočni 	 signal 	 in 	
s

poročilo.Nezadosten tlak v pnevmatiki ali 
pnevmatikah.
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 330 next >