CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2020 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45037/w960_45037-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 41 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 39
F Za dodatno zaklepanje v petih sekundah ponovno 	 zavrtite 	 ključ 	 proti 	 zadnjemu 	 delu 	
v

ozila 	 (potrditev 	 z 	 utripanjem 	 smernikov).
Če
	 je 	 vaše 	 vozilo 	 opremljeno 	 z 	 al

Page 42 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 40
Odklepanje zadnjega okna
F	 Vstavite	ključ	(ne	na	silo)	v	ključavnico	v	 stebričku 	 vrat, 	 nato 	 drsno 	 premaknite 	
c

eloten sklop navzgor.
F	 Izvlecite
	 ključ.
F	 Zaprite
	 vrata 	 in

Page 43 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 41
Brez funkcije za prostoročni 
dostop in zagon vozila
S funkcijo prostoročnega 
dostopa in zagona vozila
F Vklopite kontakt tako, da pritisnete gumb START/STOP .
F
 
P
 ri vozilu z ročnim menjaln

Page 44 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 42
Zaklepanje in odklepanje 
vrat tovornega prostora
Ta	gumb	je	neodziven,	če	je	bilo	vozilo	zaklenjeno ali dodatno zaklenjeno od 
zunaj
	 (odvisno 	 od 	 opreme 	 s 	 ključem, 	
d

aljinskim upravl

Page 45 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 43
Samodejno
Med	vožnjo	je	tovorni prostor ve dno 
zaklenjen.
Za izklop samodejnega zaklepanja se 
obrnite
	 na 	 prodajno 	 mrežo 	 CITROËN 	 ali 	
n

a usposobljeno servisno delavnico.
Ročno
F K

Page 46 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 44
Z gumbi na stebričku vrat
Z gumbi spredaj
F Ko je aktivirano popolno odklepanje vozila in je funkcija za varnost otrok izklopljena, za 
odklepanje
	 vozila 	 in 	 sprožitev 	 odpiranja 	 vrat

Page 47 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 45
Gumb	je	neodziven	in	spremlja	ga	zvočni	signal, 	 če 	 vozilo 	 vozi 	 s 	 hitrostjo 	 več 	 kot 	
3

0 	 km/h.
Gumb
	 spredaj 	 ali 	 na 	 stebričku 	 vrat 	 je 	
n

eodziven 	 in 	 če 	 ga

Page 48 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 46
Nič	ne	sme	ovirati	vrat	pri	talnem	vodilu,	da se lahko neovirano zaprejo.
Iz varnostnih razlogov stranska drsna 
vrata
	 med 	 vožnjo 	 ne 	 smejo 	 biti 	 odprta.
V
	 primeru 	 trka 	 električn

Page 49 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 47
Ponovna inicializacija 
električnih vrat
Če	električni	pomik	ne	deluje	več:
F 
vra
 ta v celoti ročno zaprite.
F
 
vra
 ta v celoti elektronsko odprite.
F
 vrata elektronsko zaprite.
Na

Page 50 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 48
Preden	naredite	gib	z	nogo,	se	prepričajte,	da stojite stabilno, da ob gibu z nogo 
ne
	 boste 	 izgubili 	 ravnotežja 	 (dež, 	 sneg, 	
p

oledica, 	 blato 	 itd.).
Ob
	 gibu 	 z 	 nogo 	 bodit