CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2020 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45037/w960_45037-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 21 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 19
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
VzrokDelovanje/opažanja
ali Minimalna 
količina goriva
Sveti
	 neprekinjeno 	 (opozorilna 	 lučka 	
a

li 	 svetleča 	 dioda), 	 spremljata 	 jo 	
z

vočni

Page 22 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 20
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
Vzrok Delovanje/opažanja
Noga na pedalu 
sklopke Neprekinjeno sveti.
Stop
	 & 	 Start: 	 prehod 	 na 	 način 	
»

START« 	
n
 i 	
m
 ogoč, 	
k
 er 	
p
 edal

Page 23 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 21
Stop & Star tNeprekinjeno sveti. Ko se vozilo ustavi, funkcija Stop & 
Start
	 (Zaustavitev 	 in 	 zagon) 	 prestavi 	
m

otor 	 v 	 način 	 STOP 	 (Zaustavitev).
Kazalnik
	z

ačasno
	u

tripa. N

Page 24 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 22
Opozorilna/kontrolna 
lučkaStanje
Vzrok Delovanje/opažanja
Črne/bele opozorilne lučke
Noga na 
zavornem pedaluNeprekinjeno sveti.
Zavorni pedal ni pritisnjen oziroma 
pritisk ni zadosten. Med d

Page 25 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 23
Kazalniki
Indikator vzdrževanja
Na	instrumentni	plošči	se	prikaže	kazalnik	za	vzdrževalne	preglede.	Glede	na	različico	vozila:
-	 prikazovalnik 	 kilometrskega 	 števca 	 prikazuje 	 razdalj

Page 26 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 24
Prikazana	razdalja	(v	kilometrih	ali	miljah) 	 je 	 izračunana 	 glede 	 na 	 prevožene 	
k

ilometre 	 in 	 čas, 	 ki 	 je 	 potekel 	 od 	 zadnjega 	
s

ervisnega pregleda.
Opozorilo
	 se 	 la

Page 27 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 25
Okvara kazalnika nivoja olja
Okvaro	kazalnika	nivoja	olja	nakazuje	sporočilo	na 	 instrumentni 	 plošči. 	 Obrnite 	 se 	 na 	 prodajno 	
m

režo 	 CITROËN 	 ali 	 na 	 usposobljeno 	 ser visn

Page 28 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 26
Pri motorjih BlueHDi (Euro 6.1)
Vklopljena 
opozorilna/ 
kontrolna lučkaUkrep Preostala 
avtonomija
Dolijte
	 tekočino, 	
t

akoj ko je 
mogoče. Med
	 2.400 	
i

n 	 600 	 km.
Obvezno 
dolijte

Page 29 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 27
Delovanje	sistema	naj	čim	prej	preveri	ser visna 	 mreža 	 CITROËN 	 ali 	 kvalificirana 	
s

ervisna delavnica.
Onemogočen zagon vozila
Ob	vsakem	vklopu	kontakta	se	prikaže	sporočilo 	 »Emi

Page 30 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020  Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 28
Z zaslonom na dotik
Osvetlitev	lahko	nastavite	na	dnevni	način	ali 	 nočni 	 način.
F
 
V m
 eniju Settings (Nastavitve)
 izberite 
» Brightness (Jakost osvetlitve) «.
Ali izberite » OPTIONS