CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2020 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45037/w960_45037-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 51 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 49
Če	je	v	meniju	vozila	izbrana	funkcija	»H
ands- Free Tailgate Access 
(Prostoročni dostop s samodejnim 
zaklepanjem) «, se po zapiranju vseh vrat 
prepričajte,
	 da 	 je 	 vozilo 	 zaklenjeno.

Page 52 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 50
Odpiranje za približno 180°
Zadnja vrata, odprta za 
90°	 pri 	 parkiranem 	 vozilu, 	
z

akrivajo 	 zadnje 	 luči. 	 V 	 tem 	
p

rimeru 	 vozilo 	 označite 	
z

 varnostnim trikotnikom 
ali

Page 53 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 51
Alarmna naprava
(Odvisno	od	različice)
O mogoča 	 zaščito 	 pred 	 krajo 	 vozila 	 in 	 vlomom 	
v

 vozilo.
Zunanja zaščita
Ta	vrsta	zaščite	reagira	na	odpiranje	vozila.
A larm 	 se 	 spr

Page 54 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 52
Sprožitev alarmne naprave
Ko	se	alarmna	naprava	sproži,	se	oglasi	sirena,	smerniki 	 pa 	 utripajo 	 približno 	 30 	 sekund.
Zaščite
	 so 	 vključene, 	 dokler 	 se 	 alarm 	 ne 	 sproži

Page 55 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 53
Električni	pomik	stekel
1.Stikalo 	 za 	 električni 	 pomik 	 stekla 	 na 	 levi 	s
trani.
2. Stikalo
	 za 	 električni 	 pomik 	 stekla 	 na 	 desni 	
s

trani.
Ročni način
Nežno	pritisnite

Page 56 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 54
Pravilen	položaj	pri	
v
ožnji
Preden	greste	na	pot,	si	prilagodite	položaj	v	n
aslednjem vrstnem redu, da izkoristite vse 
udobje, ki ga ponuja voznikovo mesto:
-	 višina
	 naslona 	 za 	 glavo

Page 57 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 55
Ledveni predel
F	 Ročno	zavrtite	gumb,	da	nastavite	sedež	v	ustrezen 	 položaj 	 v 	 ledvenem 	 predelu.
Poklopljeno naslonjalo 
voznikovega in/ali 
prednjega sopotnikovega 
sedeža
Preverite,	a

Page 58 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 56
Višina sedišča
F	 Če	želite	dvigniti	ali	spustiti	celotno	sedišče,	povlecite 	 ročico 	 navzgor 	 ali 	 navzdol.
Naklon naslonjala
F Nagnite stikalo naprej ali nazaj, da prilagodite	na klon

Page 59 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 57
Pod	sedežem	je	predal	za	shranjevanje,	če	je	vozilo z njim opremljeno.
F
 
P
 ovlecite trak proti sebi, da poklopite 
naslon.
Naslon za roko
Naslon	ima	blokirne	zatiče.
F 
N
 aslon maksimalno d

Page 60 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 58
Električna	nastavitev	 
s edeža 	 v 	 ledvenem 	 predelu
F	 Pritisnite	na	gumb,	da	nastavite	sedež	v	u
strezen 	 položaj 	 v 	 ledvenem 	 predelu.
Masažna	funkcija
Ta	funkcija	omogoča	masažo