CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2020 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45037/w960_45037-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 31 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 29
F	 Pritisnite	ta	gumb	in	ga	držite	več	kot	dve	sekundi.
F
 
P
 ritisnite vrtljivi gumb na volanskem 
obroču
	
 in 	 ga 	 držite 	 več 	 kot 	 dve 	 sekundi.
Nekaj definicij
Doseg
(km	ali	milje

Page 32 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 30
Prikaz	datuma	in	ure	na	instrumentni	plošči	lahko prilagodite.
F	 Držite
	 ta 	 gumb 	 pritisnjen.
F	 Da
	 izberete 	 nastavitev, 	 ki 	 jo 	 želite 	
s

premeniti, pritisnite eno od teh 
tipk.

Page 33 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 31
Elektronski	ključ	z	
da
ljinskim upravljalnikom 
in
	v

grajenim
	k
 ljučem,
Če	eden	od	odpiralnih	delov	ostane	odprt, 	 ali 	 če 	 se 	 integrirani 	 ključ 	 sistema 	
p

rostoročnega 	 dost

Page 34 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 32
Vgrajeni ključ
Namenjen je zaklepanju in odklepanju vozila, 
če	 daljinski 	 upravljalnik 	 ne 	 deluje 	 iz 	 naslednjih 	
ra

zlogov:
-
 izp

raznjena baterija, izpraznjen ali 
odklopljen akumu

Page 35 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 33
Odklepanje/odklepanje 
celotnega vozila ali 
selektivno odklepanje
Kakšen je namen 
odklepanja celotnega vozila 
in selektivnega odklepanja?
Odklepanje celotnega vozila odklene vsa vrata 
vozila

Page 36 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 34
Ločena	sistema	odklepanja	potniškega i n 
tovornega prostora	 služita 	 kot 	 varnostni 	
u

krep.
Uporablja se za omejevanje dostopa v 
prostor, v katerem voznik ni prisoten.
Vklop/izklop
Loče

Page 37 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 35
Z električnimi stranskimi drsnimi 
vrati
S prtljažnimi vratiZ oknom na prtljažnih vratih
F	 Z	napravo	za	prostoročni	dostop	in	zagon	v
ozila pri sebi za odklepanje vozila pritisnite 
stikalo

Page 38 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 36
Zaklepanje
S ključem
F	 Ključ	v	ključavnici	voznikovih	vrat	zavrtite	proti zadnjemu delu vozila, da vozilo v 
celoti zaklenete.
Če
	 je 	 vozilo 	 opremljeno 	 z 	 alarmom, 	 se 	 ta 	 ne 	 bo

Page 39 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 37
S sistemom »Prostoročni 
dostop in zagon vozila« pri 
sebi
Za zaklepanje vozila mora biti daljinski 
upravljalnik	 v 	 območju 	 prepoznavanja 	 A.
Z električnimi stranskimi drsnimi 
vrati
F

Page 40 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 38
Z električnimi stranskimi drsnimi 
vrati
F	 S	ključem	za	prostoročni	dostop	in	zagon	vozila pri sebi za popolno zaklepanje vozila 
pritisnite
	 označeno 	 mesto 	 na 	 eni 	 od 	 ročic 	
s

p