CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2020 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45037/w960_45037-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 61 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 59
Vzvratna ogledala
Zunanji vzvratni ogledali
Ročno nastavljanje
Za nastavitev zunanjega vzvratnega ogledala 
pomaknite	 ročico 	 v 	 eni 	 od 	 štirih 	 smeri.
Pri parkiranem vozilu lahko zunanji

Page 62 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 60
Ogrevana vzvratna 
ogledala
F Pritisnite ta gumb.Več 	 informacij 	 o 	 sušenju in ogrevanju 
zadnjega stekla
	

boste 	 našli 	 v 	 ustrezni 	
r

ubriki.
Notranje vzvratno ogledalo
Opremljeno s

Page 63 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 61
Odstranljiva loputa (tip 1)
Odstranitev lopute
F	 Z	eno	roko	držite	loputo	in	hkrati	z	drugo	roko zavrtite gumb na zgornji strani lopute, 
da jo odklenete.
F
 
L
 oputo potisnite navzdol in jo ods

Page 64 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 62
Ko	je	sedež	poklopljen	in loputa odstranjena, 
morate
	 namestiti 	 mrežo 	
p

roti drsenju.
Več
	 o 	 tem 	 preberite 	 v 	
p

oglavju Mreža proti 
drsenju .
Spuščanje sedeža
F	 Odstranite

Page 65 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 63
Odstranjevanje mreže
F	 Odstranite	kavlje	iz	obročev	4 in 3.
F 	 Odstranite 	 spodnje 	 pritrdišče 	 2 in nato 
zgornje
	 pritrdišče 	 1 tako, da ju zavrtite 
za
	 četrt 	 vrtljaja 	 (v 	 na

Page 66 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 64
Natovarjanje prtljage ali 
predmetov za sedeži in 
klopjo v tretji vrsti
Fiksna enodelna klop
Različna	oprema	i n 	n astavitve, 	k i 	s o 	t u 	o pisane, 	s
e 	 razlikujejo 	 glede 	 na 	 različ

Page 67 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 65
Dostop do tretje vrste
F	 S	pomočjo	te	ročice,	odklenite	zadnje	noge,	nato 	 prekucnite 	 sedež 	 naprej.
F
 
N
 azaj ga namestite tako, da prekucnete 
klop
	 nazaj, 	 da 	 se 	 zadnje 	 noge

Page 68 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 66
F	 Sprednje	noge	namestite	v	talna	pritrdišča	(glejte	i lustracijo).
F	 S
	 pomočjo 	 ročic 	 zaklenite 	 prednje 	 noge 	 v 	
p

ritrdišča.
F	 Prekucnite
	 sedež 	 nazaj 	 do 	 zaklepa 	 za

Page 69 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 67
Poklop naslonjala v položaj 
za mizico
F	 Naslone	za	glavo	spustite	v	znižan	položaj.
F 
O
 d zadaj odblokirate naslonjalo tako, da 
potisnite
	 ročico 	 navzdol.
F	 Dvignite
	 to 	 ročico

Page 70 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2020 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 68
F	 Prekucnite	sedež	nazaj	do	zaklepa	zadnjih	nog 	 v 	 pritrdišča.
Med namestitvijo mizice bodite pozorni na 
noge potnikov.
F	 Če
	
j
 e 	
v
 aše 	
v
 ozilo 	
z
 	
n
 jo 	
o
 premljeno, 	
p