CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2021 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45036/w960_45036-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 21 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 19
Instrumentna plošča
1► Ko se prikaže =0, spustite gumb; simbol 
ključa izgine.
Če morate po tem postopku odklopiti 
akumulator, zaklenite vozilo in za 
registracijo ponastavitve počakajte v

Page 22 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 20
Instrumentna plošča
Pri motorjih BlueHDi (Euro 6.1)
Opozorilne/kontrolne lučke, ki svetijo Ukrep Preostali 
doseg
 
 
Dolijte 
tekočino, 
takoj ko je to 
mogoče.Med 2.400 
in 600 km
 
 
Obvez

Page 23 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 21
Instrumentna plošča
1Pri motorjih BlueHDi (Euro 6.1)
Opozorilne/kontrolne lučke, ki svetijo Ukrep Preostali 
doseg
 
 
Dolijte 
tekočino, 
takoj ko je to 
mogoče.Med 2.400 
in 600 km
 
 
Obve

Page 24 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 22
Instrumentna plošča
Kazalnik porabe za toplotno 
udobje (električno vozilo)
 
 
Merilnik kaže porabo električne energije 
pogonskega akumulatorja za delovanje naprav 
za toplotno udobje v potn

Page 25 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 23
Instrumentna plošča
1Kazalnik porabe za toplotno 
udobje (električno vozilo)
 
 
Merilnik kaže porabo električne energije 
pogonskega akumulatorja za delovanje naprav 
za toplotno udobje v pot

Page 26 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 24
Instrumentna plošča
Z gumbi 
 
 
 
Ko so luči vklopljene, pritisnite gumb A, da 
povečate svetlost osvetlitve, ali gumb B, da 
zmanjšate svetlost osvetlitve.
Ko dosežete želeno svetlost, s

Page 27 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 25
Instrumentna plošča
1 
 
 
 
► Pritisnite gumb na koncu ročice za 
upravljanje brisalnikov in ga držite več kot dve 
sekundi.
 
 
► Pritisnite vrtljivi gumb na volanu in ga držite 
ve

Page 28 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 26
Instrumentna plošča
– Dostop do nastavitev. 
Meni energije
Odvisno od različice je to na voljo lahko:– neposredno s pritiskom na gumb blizu 
zaslona na dotik.
– prek menija Applications

Page 29 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 27
Instrumentna plošča
1– Dostop do nastavitev. 
Meni energije
Odvisno od različice je to na voljo lahko:– neposredn o s pritiskom na gumb blizu 
zaslona na dotik.
– prek meni ja Applications

Page 30 of 324

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2021 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 28
Instrumentna plošča
če je vozilo v podzemni garaži). V takšnih 
primerih bo aplikacija prikazala sporočilo, 
da povezave z vozilom ni bilo mogoče 
vzpostaviti.
Nastavitev datuma in ure
Brez