Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) CT200h 2017 Lexus Lexus https://www.carmanualsonline.info/img/36/14341/w960_14341-0.png Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 21 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy21
Przyciski pami´ci ustawieƒ do jazdy* .....................................S. 154
Przycisk blokady szyb .............................................................S. 168
Przycisk

Page 22 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy22
Przyciski sterujàce systemem audio w kierownicy*1.......S. 272, 337
Przyciski sterujàce zestawem wskaêników*
2..........................S. 106
Prze∏àcznik „DISP”*2.......

Page 23 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy23
Przycisk trybu jazdy z nap´dem elektrycznym........................S. 189
Prze∏àcznik trybu jazdy ...........................................................S. 248
Wy∏àcznik

Page 24 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy24
Wn´trze (wersje z kierownicà po lewej stronie)
Poduszki powietrzne ..................................................................S. 44
Dywaniki pod∏ogowe ...................

Page 25 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy25
Wewn´trzne lusterko wsteczne ...............................................S. 162
Os∏ony przeciws∏oneczne*
2...................................................S. 448
Lusterka

Page 26 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy26
Deska rozdzielcza (wersje z kierownicà po prawej stronie)
Przycisk rozruchu ....................................................................S. 185
Uruchamianie hybrydowego uk

Page 27 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy27
WyÊwietlacz wielofunkcyjny ...........................................S. 102, 105
WyÊwietlacz ...........................................................................S. 102, 10

Page 28 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy28
Przyciski, prze∏àczniki i wy∏àczniki (wersje z kierownicà po prawej
stronie)
Pokr´t∏o regulacji intensywnoÊci podÊwietlenia
zestawu wskaêników ........................

Page 29 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy29
Wy∏àcznik uk∏adu wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia* .....................................................S. 254
Przycisk zerowania uk∏adu monitorowania ciÊnienia

Page 30 of 644

Lexus CT200h 2017  Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy30
Przyciski sterujàce systemem audio w kierownicy*1.......S. 272, 337
Przyciski sterujàce zestawem wskaêników*
2..........................S. 106
Prze∏àcznik „DISP”*2.......