Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2021 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31749/w960_31749-0.png Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 31 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
(),20#5’+.
^‘W ^dW
D1$,-&B9%: #" ($:,-.8&+& ",":$1%89( %
9%-" <& ’(<.=" ($+(1%$% >(: -" +()%,( .
7(:1"$.5
!,$#)#’0%
Y&>& -" 71$,-&B9%: ($:,-.8&9A &:( B"

Page 32 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 ;6SWZ6R
��
!"#$%"
&2’!"’$’@(.$’"’$.-2#’8"#4’=(&50
%103(20&’=?-/’5,-@’/(8-4"’/#80$&#.’0
4-=#109
&3’F.-1#.-80$02’$’08"’/

Page 33 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
#=<’?(4(2$’/(?(/’>(.-"#%$’M8-%$-2#
-8(%&-%$-/8-@("(#L#1#-8’.-$#&(9
-&’H’,-2$’.-"#%$#$#8’8’12("0=(8(8#"&#
-$8(/M,-@’%’=(8(1#$#0.-&$(.$0%(
-806>#,(>#?(&#

Page 34 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) HH(,’"&--%$(412’&(8"(=&(%$"(&(
��

Page 35 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 6+&- >"( 71%1.89%:& +&’ 71.B& %93(1’&?%-" )& .7()9&+&9-"A
$.’&8"9-" % 71&+%,9( :(1%/="9-" %9#$1.’"9$ $&0,"5
-(!&’#$#’0% 1# +’1,)-3%’,
,#"2!3
WJF

Page 36 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 WJFT4@RNJT T2[Z6R
��
+’1,)-3%’, ,#"2#
3-2,+:-’.6+!’#2’+ 4+1(2%0 .!0+ 1% 3!5% )%.!’:+7-)+1#,+
#(1[@[c[‘Y
_5 [1)%9(’"1 I7(:&)%+&8 01)%9"K
O5 R.,$%3.9:?%(9&,

Page 37 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��	
4+1(2#[
;()%,( %’& >%#7,"- :(-% #" ’(B" 7(>"#%$%
:(-% >&-" :(1%#9" %93(1’&?%-" +()&8. )&
+1"’" +(B9-"A 9& (#9(+. 71"$*(>9%*
7(>"/&+&9-&5
Y&

Page 38 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 WJFT4@RNJT T2[Z6R
��

@D6S64NJXN T&#$"1%%
7(:1"=. 1&),%8%$" 3.9:?%-" )&+%#9( (>
#,">"=%* #%$.&?%-&H
. ’"9%-. >()+(,-&+&-. 71(,&)&: 71"’&
<(1" %

Page 39 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
(!20# 3%’+0#
@D6S64NJXN @ 71%#.#$+. #%#$"’&
IP"’’-P$n9":& 7(,-& ’"9%-& #"
71%:&).-. % 1"<.,%/. 9& >%#7,"-. ’"9%-&A &
9" 9& %9#$1.’"9$ $&0,% I

Page 40 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 WJFT4@RNJT T2[Z6R
��
.71&+,-&8"’A 7&,-"9-" 7()%?%(9(< #+"$,& %
#+"$,& 9& $&0,%?% % .9.$1&/9-"< "9$"1%-"1
#+"$,& . $1&-&9-. (> (:( OM #":