OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26257/w960_26257-0.png OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
80 Prístroje a ovládacie prvky
Ak sa zobrazuječíslo 98, znamená
to, že ešte zostáva 98 % životnosti
súčasného o

Page 82 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 81
Zaťaženie pneumatiky
StlačteSET/CLR na niekoľko
sekúnd pre výber ponuky.
Pre výber

Page 83 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
82 Prístroje a ovládacie prvky
26 Zlyhanieľavej zadnej smerovky
27 Skontrolujte pravé predné svetlo
ukazovateľa smeru

Page 84 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 83
Výstražné bzučiaky
Počuťbude iba jediný výstražný
signál.
Výstražný signál

Page 85 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
84 Prístroje a ovládacie prvky
Prispôsobenie vozidla
Vozidlo si môžete prispôsobiť
zmenou nastavení na displeji
inf

Page 86 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 85
Keďstlačíte tlačidlo centrálneho
zamykania, trikrát sa ozve
zvuková signalizácia,

Page 87 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
86 Prístroje a ovládacie prvky
Systém OnStar
Systém®OnStar
OnStar je osobný poradca pripojiteľ-
nosti a mobility s i

Page 88 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 87
Tlačidlo SOS
Stlačením
Unadviažete prioritné
spojenie v núdzovej situácii so
špeci

Page 89 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
88 Prístroje a ovládacie prvky
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
.Zamknutie alebo odomknutie
dverí.
. Zatrúbenie

Page 90 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 89
Poznámka
Funkciu oznámení servisu možno
deaktivovaťv konte.
Správa obsahuje informá